EU-flaggan

Tuff strategi ska minska farliga kemikalier

Som en del i EU:s gröna giv lanserar nu EU-kommissionen sin nya kemikaliestrategi. Strategin innebär en kraftfull uppgraderingen av unionens kemikalielagstiftning. 

Syftet med strategin är att påskynda utfasningen av giftiga kemikalier och effektivisera arbetet mot en hållbar och giftfri miljö. Den ska också bidra till den gröna omställningen av kemikalieindustrin. 

Strategin lyfter bland annat förbud mot att använda särskilt skadliga kemikalier i konsumentprodukter, till exempel leksaker, kosmetik, tvättmedel, produkter som kommer i kontakt med livsmedel och textilier. Som ett led i arbetet föreslår EU-kommissionen att så kallade generiska riskbedömningar, GRA, blir standard vid bedömningen av framförallt konsumentprodukter. En generisk riskbedömning innebär att ämne som bedöms som farligt ska förbjudas genom lagstiftning oavsett hur stora riskerna är för att exponeras. I dagsläget görs en majoritet av bedömningarna från fall till fall för varje särskilt användningsområde och risken för exponering. En ökad användning av GRA kan stärka skyddet mot skadliga kemikalier och skynda på utfasningen. 

En snabbare utfasning av skadliga kemikalier i bland annat konsumentprodukter är ett viktig led i en cirkulär ekonomi. 

– Det är viktigt att de produkter som sätts på marknaden är giftfria. Produkter med skadliga kemikalier som redan är i omlopp försvårar för en effektiv och hållbar återvinning, säger Avfall Sveriges vd Tony Clark, som välkomnar att EU nu ökar takten i arbetet för en giftfri miljö.

Den nya kemikaliestrategin presenteras av kommissionens verkställande vice ordförande Frans Timmermans och energikommissionär Kadri Simson.

Ladda ner EU:s kemikaliestrategi
 


Skriv ut:

Datum