Riksdagshuset Stockholm

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Uppdrag ska öka återvinningen

Mer plast ska materialåtervinnas och hanteringen av bioavfallet ska bli effektivare. Det är målet med de uppdrag som regeringen gett Naturvårdsverket.

Naturvårdverket ska föreslå åtgärder för att öka materialåtervinningen av den plast som inte går att återanvända. Ett särskilt fokus ska ligga på kemisk plaståtervinning, som ett komplement till mekanisk materialåtervinning.

Naturvårdsverket får också uppdrag om bättre miljömässig och resurseffektiv hantering av bioavfall som livsmedelsavfall och park- och trädgårdsavfall. Uppdraget innebär bland annat att ge förslag på de bestämmelser som behövs för att genomföra EU:s avfallsdirektiv.

Uppdraget om ökad materialåtervinning av plast ska redovisas den 30 november 2021.

Uppdraget om bioavfall ska redovisas den 31 augusti 2021.

Läs mer i Regeringens pressmeddelande


Skriv ut:

Datum