Utökat samarbete mellan FN och Avfall Sverige

Avfall Sverige har fått ett unikt uppdrag att stödja den globala utvecklingen av hållbar avfallshantering och avfallsförebyggande. En första del är genomförd, men nu fortsätter samarbetet genom ett nytt samförståndsavtal med FN:s utvecklingsprogram, UNDP.

40 procent av allt avfall beräknas hamna på öppna okontrollerade soptippar. Dumpade sopor förorenar haven och orsakar hälsoproblem för många miljoner människor. Om utvecklingen fortsätter som hittills kommer världens deponier att generera minst en tiondel av de globala utsläppen av växthusgaser år 2025.

Som en del av UNDP:s arbete med att stödja avfallshanteringen bland sina 170 partnerländer och -territorier, avslutade Avfall Sverige i augusti ett första samarbetsprojekt som gav 25 kommuner på fyra kontinenter en plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte för att effektivisera avfallshanteringen, minska avfallet och nå flera av de globala hållbarhetsmålen. Detta arbete måste fortsätta.

Avfall Sveriges och UNDP:s nya samförståndsavtal innebär att flera kommunmedlemmar tillsammans med andra samarbetspartners i Sverige och utomlands kan erbjuda kommuner runt om i världen kunskap och teknisk rådgivning kring infrastruktur, ekonomi, politisk styrning, kommunikation och förvaltning.

– I grund och botten handlar det om att bidra till att utveckla en sund avfallshantering. Det är nödvändigt om att vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen och möta den globala klimatutmaningen. Avfall Sverige är en föregångare inom teknik, infrastruktur och organisation och har genom sin vision om noll avfall visat hur vi kan uppnå en giftfri och cirkulär hantering av samhällets resurser. Det är mot denna bakgrund som vi, UNDP och Avfall Sverige, nu fördjupar vårt samarbete, säger Xiaofang Zhou, Director Montreol Protocol Unit, Principal Technical Advisor on chemicals and waste på UNDP.

– Det finns många och stora utmaningar för kommunal avfallshantering globalt. Därför vill vi hjälpa till att bygga både juridiska och finansiella styrinstrument för att skapa hållbara affärsmodeller och utveckla offentlig-privata partnerskap för att stödja UNDP:s arbete, säger Tony Clark, vd för Avfall Sverige.

Under 2021 spred Avfall Sverige tillsammans med en handfull medlemmar lösningar för att fler ska kunna jobba effektivt mot målet om noll avfall. Här hittar du rapporten från det arbetet. 


Skriv ut:

Datum