Vår egen röst i Bryssel

Avfall Sverige har anställt Maria Ulfvarson Dahlman, som på plats i EU:s korridorer ska skapa direktkontakt med beslutsfattare och sprida kunskap om svensk avfallshantering till andra centrala aktörer.

Avfall Sveriges vd är märkbart nöjd med nyrekryteringen:

– Jag är jätteglad att vi har lyckats knyta Maria till oss. Det ger oss nya möjligheter att fånga upp vad som är på gång, att påverka och att skapa förståelse för vilka förutsättningar som krävs för att skapa en hållbar avfallshantering, säger Tony Clark.  

– Vi är redan engagerade i flera organisationer som bevakar våra intressen i Bryssel. Men allt mer av det regelverk som styr avfallshanteringen har sitt ursprung i EU:s beslut, inte minst genom den gröna given. Det gör att vi behöver vara mer närvarande och lyfta våra prioriterade frågor i ett tidigt skede när kommissionen diskuterar ett förslag.

Erfaren samhällsplanerare

Maria Ulfvarson Dahlman har under flera år arbetat på Regeringskansliet, bland annat som forskningssamordnare. Hon har själv en bakgrund från forskningen, efter examen som lantmätare disputerade hon i avtal för markexploatering. 

– Jag har jobbat mycket med samhällsplanering och hållbar stadsutveckling, frågor med många kopplingar mot avfallshanteringen, säger Maria Ulfvarson Dahlman.

Hållbarhet och återbruk är något hon fått med sig från barnsben, både via farfar och under åren då hon bodde i Afrika där det var självklart att ta vara på de resurser som fanns. Nu ser hon fram emot att få jobba med dessa frågor på ett mer konkret plan:

– Man ska aldrig underskatta det personliga mötet. Man får nya tankar när man kommer i samspråk, det berikar i båda riktningarna. Men EU är otroligt stort och det finns så många röster. Du måste hitta vänner. Det är så man lyckas med påverkansarbete. 
 


Skriv ut:

Datum