Ytterligare sänkt moms på reparationer

2017 halverades momsen på reparationer av bland annat cyklar, skor och kläder. Nu har riksdagen beslutat om ytterligare en halvering till sex procent.

Studier från Internationella Miljöinstitutet i Lund visar att den första sänkningen fick begränsad effekt, bland annat på grund av att det ofta är så billigt att köpa nytt. Kännedomen om den sänkta momsen är också dålig, och den stora kostnaden för skomakare och skräddare är inte momsen utan arbetsgivaravgiften.

– Sänkt moms är en tydlig markering om att vi måste använda de resurser vi har betydligt längre. Och om man satsar på kvalitet från början lönar det sig också. Vi har vi en pedagogisk uppgift att jobba med för att ändra beteende, men då måste också dessa beteenden stödjas på andra sätt. Den ekonomiska skillnaden mellan att köpa nytt och att ta hand om det man har måste bli större och tillgänglighet för att få saker lagade måste bli större, säger Åsa Hagelin, rådgivare på Avfall Sverige. 
 
Lagändringen börjar gälla den 1 juli. 

Läs mer på regeringens hemsida 
 


Skriv ut:

Datum