Stort intresse för gemensamt nordiskt skyltsystem

 

För ett halvår sedan lanserade Avfall Sverige ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering och sedan dess har intresset varit stort, både nationellt och internationellt. Nu finns en ny webbplats med samlad information, sverigesorterar.se. 

De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi. I förlängningen är målet att hela Norden ska använda samma system. Ursprunget är danskt och det har också lanserats på Island och i Norge. Finland planerar att göra det under året. 

Intresset är stort i Sverige. Närmare 100 kommuner och kommunala bolag samt lika många privata aktörer som producenter, tryckerier och fastighetsägare har laddat ner materialet till skyltsystemet. Det stora intresset borgar för en god spridning av ett gemensamt system som bidrar till ökad utsortering, materialåtervinning och till att nå de globala hållbarhetsmålen. 

- Att ha producenter med som märker förpackningar med samma symboler kommer att främja avfallssorteringen ännu mer, säger Jon Djerf, rådgivare och projektledare för det nationella skyltprojektet. 

Avfall Sverige har varit drivande för att skapa detta enhetliga system och har involverat en rad olika aktörer. Inte bara Norden har enats om att införa systemet utan även EU och flera länder utanför EU har visat stort intresse för systemet. 

- EU har satt som mål att harmonisera insamlingssystemen inom Europa. Vi har fört fram att det nordiska skyltsystemet skulle kunna vara en lösning för detta. Även FN har visat intresse och tror att ett enhetligt skyltsystem kan vara ett förhållandevis enkelt och billigt sätt för länder att klättra uppåt i avfallshierarkin, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige. 

Lättare att hitta skyltsystemet

Nu är det ännu lättare för intresserade att ta del av skyltprojektet. Förra veckan lanserades en ny webbplats, www.sverigesorterar.se där all information finns samlad och där det är enkelt att ladda ner materialet. 

- Vi vill göra det lätt för kommuner, producenter och andra organisationer att ta del av skyltsystemet. På sidan finns lättillgänglig information om hur skyltsystemet ska användas, hur andra har gjort och möjligheten att ta del av materialet, säger Anna-Carin Gripwall.