Utbildningar

Personal vid ÅVC

Kursen är fullbokad, men vid intresse av väntelista vänligen maila till Petra Kvist Carlsson.

Återvinningscentralen är hjärtat i den kommunala avfallshanteringen, och personalen som jobbar där har en viktig roll för att få verksamheten att fungera, och hjälpa avfallsbranschen att öka materialåtervinningen och att klättra uppåt i avfallstrappan.

Under kursen ”Personal vid ÅVC” ges chansen att under två dagar fördjupa sig i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. År 2020 fick kursen en omarbetning och uppdatering för att bättre motsvara behoven hos ÅVC-personal idag. Kursen har nu bland annat ett större fokus på kundbemötande, servicefrågor och återbruk. 

Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge dels en säkrare arbetsmiljö, dels bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.   

Innehåll

• Återvinningscentralens roll i den kommunala avfallsbranschen
• Invasiva arter
• Fraktioner, utformning och flöden
• Arbetsmiljö och säkerhet
• Studiebesök på ÅVC
• Att bemöta kunden
• Framtiden för ÅVC:er
• Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna

Under kursen varvas teori med praktiska övningar.  

För program tryck här.

Denna kurs innehåller endast marginell info om farligt avfall-hantering på ÅVC. För en utbildning som fokuserar enbart på farligt avfall, se Avfall Sveriges kurs ”Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC”.
Den som vill ha en introduktion till ÅVC-frågor kan med fördel gå webbkursen ”ÅVC-körkortet”.
www.avfallsverige.se/utbildning/webbkurser/avc-korkortet/

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som jobbar på återvinningscentraler.
Antalet platser till kursen är begränsade, och kvotering av platserna tillämpas för att hålla en jämn spridning av deltagare från olika arbetsplatser i syfte att öka erfarenhetsutbytet (3 deltagare/organisation). När kursen är fulltecknad sätts resterande på väntelista.

Då kursen har ett högt anmälningstryck ges förtur åt Avfall Sveriges medlemmar och deras underentreprenörer för ÅVC-drift. Icke medlemmar får möjlighet att delta i mån av plats. Icke medlemmar är välkomna att bli medlemmar hos Avfall Sverige, läs mer om medlemskapet här: https://www.avfallsverige.se/for-medlemmar/bli-medlem/

Föreläsare

Patrik Lövgren, Områdeschef ÅVC, Sysav
Anna Mellberg Karlsson, MEA Education
Camilla Nilsson, Rådgivare ÅVC, återbruk, el-avfall, insamling av farligt avfall, Avfall Sverige
Ebba Sellberg, Sweco

Kontaktperson

Kursinnehåll: Camilla Nilsson, tel: 040-35 66 26
Praktiska frågor: Petra Kvist Carlsson, tel: 040-35 66 03

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 2 februari.

Plats och tid

Quality Hotel Prisma, Ekedalsgatan 2 i Skövde.
Kursen äger rum under 2 heldagar den 5–6 mars med start 08.00 den 5 mars och avslutas 16.30 den 6 mars. Vänligen respektera start- och sluttid för fullständigt kursintyg. Middagen den 5 mars är frivillig och äger rum på hotellet.

Pris

Medlem: 9.900 kr
Icke medlemmar: 14.850 kr

Tillval, logi och middag: Logi på hotellet och kostar 1.280 kr per rum/natt. Gemensam 2-rätters middagen mellan kursdagarna på hotellet kostar 310 kr per person. Tillvalen är frivilliga och ska anmälas i samband med kursanmälan.

Priser exklusive moms

Myndigheter och liknande deltar till medlemspris. Dokumentation, lunch och två fika per dag ingår under kursen.

  • Typ: Kurs
  • Plats: Fysisk
  • Ort: Skövde
  • Tillgänglighet: Fullbokat
  • Extern signup form:
  • Taggar: Återvinningscentraler

Senast uppdaterad - 2024-02-08

Camilla Nilsson

KONTAKT

Camilla Nilsson

Rådgivare för ÅVC, återbruk på ÅVC, insamling av farligt avfall och elavfall

Petra Kvist Karlsson

KONTAKT

Petra Kvist Carlsson

Utbildningssamordnare