2022-12-01

Branschvalidering utvecklar kompetensförsörjningen

Validering av personal inom avfallsbranschen görs i ett samarbete mellan Sobona, Avfall Sverige, och flera andra organisationer. Idag finns sex validerade yrkesprofiler inom avfallsbranschen som bevisar yrkespersoners kunskap och kompetens. Sobonas branschvalidering passar väl in tillsammans med Avfall Sveriges utbildningar.

En av dem som använder Sobonas  nationella yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning för att kvalitetssäkra kompetensförsörjningen är Avfall Sveriges medlem Vamas.

I början upplevde Vamas att valideringen var komplicerad. Men tack vare nya insikter och kunskaper efter en genomförd bedömarutbildning har de nu implementerat valideringen på företagsnivå.

Vamas är en liten organisation som verkar inom ett stort geografiskt område. En fast befolkning på 10 000 individer och en vinterturism med 70 000–80 000 gäster i Malung och Sälen skapar intressanta utmaningar för Vamas.

Kompetensförsörjning är en utmaning både på Vamas och inom branschen.

Se en film om Vamas arbete med branschvalidering

- Vamas växer och vi behöver rekrytera fler medarbetare. Då är validering ett bra verktyg, berättar Stefan Larsson, vd på Vamas.

- Tack vare Sobonas nationella yrkesprofiler och valideringen kan vi säkerställa kompetensen hos alla våra medarbetare säger Josefine Lissbol, chef återvinningstjänster på Vamas.

Sobona har utvecklat sju nationella yrkesprofiler inom avfallshantering och återvinning tillsammans med Vamas och flera andra medlemsföretag.

Tabell över branschvalidering

Josefine såg potential hos medarbetaren Liselotte Bengtsson som arbetade som fordonsförare. Vamas ville satsa på henne eftersom hon är lösningsfokuserad, lugn och noggrann.

Nu är Liselotte validerad som transportledare och arbetar även som teamledare. 

– Genom valideringen blev det tydligt vad Vamas vill att jag ska kunna i min yrkesroll, berättar Liselotte Bengtsson, transportledare på Vamas.

Nu ska Liselotte gå Sobonas bedömarutbildning så hon i sin tur kan validera andra medarbetarens kompetenser tillsammans med Josefine.

- Avfall Sverige har en omfattande utbildningsverksamhet. Sobonas branschvalidering passar väl in tillsammans med våra utbildningar och våra två organisationers erbjudanden kompletterar och stödjer varandra, säger Jessica Christiansen, utvecklings- och utbildningschef på Avfall Sverige.

Om Vamas

Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB (Vamas) är ett helägt kommunalt bolag i Malung. De samlar in hushållsavfall, renar spillvatten och levererar dricksvatten i kommunen.

Vidare läsning

Nationella yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning

Nationella yrkesprofiler för vatten och avlopp

Avfall Sveriges information om validerade yrkesroller

Caset om att Vamas har börjat validera medarbetare och att det är enklare än vad de trodde.

Sobonas bedömarutbildning

Fler nyheter

Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Teabag Plast

2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och…

Läs mer
Insamling Villa

2022-12-05

Bättre sortering fastighetsnära

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mäng…

Läs mer
Flytande Biogas Vafabmiljo

2022-12-12

Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen

En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anlä…

Läs mer
Energiåtervinning Lucka Eld

2022-12-16

Nu skrotas skatten på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer