2024-04-26

Ekodesignförordningen godkänd av parlamentet

Som näst sista instans har nu EU-parlamentet med stor majoritet godkänt den nya förordningen som ska leda till hållbar produktion och konsumtion.

Förordningen innehåller bland annat bestämmelser för att stoppa förtida åldrande av konsumentprodukter och för att förhindra att osålda konsumentprodukter förstörs. Den kommer att tillämpas på ett stort antal produkter, med undantag för bland annat livsmedel och läkemedel.

Intressant för avfallshanteringen är att produktpass införs, som bland annat ska innehålla information om användning och säkerhet, om tillverkare och importör.

Ekodesignförordningen är ett ramverk. Detaljerna kommer att bestämmas i så kallade delegerade akter. Det arbetet har bara påbörjats.

Avfall Sverige återkommer med en kommentar då rådet fattat sitt slutliga beslut om förslaget, vilket väntas ske i juni.

 

Förordningen om ekodesign

Avfall Sveriges kommentar om förslaget till ekodesignförordning (2022-09-12)

Senast uppdaterad - 2024-04-26

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer