2022-11-24

Färre plaster gör skurken till hjälte

Ett unikt projekt visar att det är fullt möjligt att begränsa antalet plaster – från de hundratals som används idag till ett fåtal. Det skulle innebära helt nya förutsättningar att materialåtervinna plastavfall istället för att förbränna det.

Idag är det bara mellan 5 och 10 procent av våra vanliga plaster som materialåtervinns. Denna usla resurshushållning kostar Sverige drygt nio miljarder kronor varje år.

Ett problem är den stora mängden olika plastvarianter med olika tillsatser som används och blandas. Det försvårar sortering och därmed återvinningen. Även om man lyckas med materialåtervinningen, så blir de enskilda volymerna av respektive plasttyp liten. Det gör det svårt att hitta en aktör som kan använda plasten, då dessa oftast kräver större volymer med specifika materialegenskaper. Följden blir att tillverkarna istället använder jungfrulig plastråvara och ökade växthusgasutsläpp från både tillverkning och energiåtervinning.

En lösning på detta problem presenteras nu gemensamt av forskare, plasttillverkare och återvinnare genom ett unikt projekt.

– Vi har undersökt möjligheten till ett Alexanderhugg: att minimera antalet plaster. Enligt flertalet aktörer inom plastbranschen i Sverige är det möjligt att minska antalet plaster och uppnå ett mer cirkulärt användande, säger Mattias Lindahl, projektledare och professor vid Linköpings universitet.

För att uppnå detta och för att få en bättre återvinning av plaster föreslår aktörerna i plastbranschen en rad åtgärder. Bland annat måste kravspecifikationer på plast blir mindre hårda, plaster måste bli mer standardiserade och transparent och återvunnen plast ska användas där det är möjligt.

– Genom det här projektet klargörs att vi kan åstadkomma en oerhörd förbättring genom att enas om färre plaster, och att det är en praktiskt genomförbar lösning. Det ger förhoppningar om att plast ska kunna bli en del av ett hållbart, cirkulärt och resurseffektivt samhälle, vilket innebär enorma vinster både för kommuner och invånare, näringsliv och klimat, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige, och fortsätter:

– Projektresultaten visar att detta är något som bransch och beslutsfattare skyndsamt behöver samlas kring och gå vidare med för att få rätt styrmedel för minskad nyproduktion och ökad återvinning av plast i samhället.

 

Unity-projektet har genomförts av Linköpings universitet, Lunds universitet, Mistra Steps samt Mistra REES, och involverar aktörer från plastindustrin och återvinningsföretag.

Projektet har finansierats av Avfall Sverige, Naturvårdsverket och Vinnova.

Läs mer i rapport 2022:23 UNITY – Går det att ersätta dagens alla plastvarianter med ett färre antal? 

Länk till webbinarium 23 november, där resultatet presenterades

Fler nyheter

Aom 5 22

2022-11-16

Nytt nummer av Avfall och Miljö

Kemisk plaståtervinning går nu från tanke till handling. Det och mycket mer kan du läsa om i det nya numret av Avfall och Miljö, som har materialåterv…

Läs mer
Höstmötet Nyhetsbrev

2022-11-18

Höstmötet: Lovande game changers

Avfall Sveriges höstmöte ägnade hela första dagen åt de ändringar som är att vänta inom lagstiftningen. De bjuder på stora möjligheter, men såväl komm…

Läs mer
Thumbnail Aretsforebyggare Livsmedelsverket

2022-11-25

Årets förebyggare prisad på Återvinningsgalan

Den 24 november arrangerades Återvinningsgalan av tidskriften Recycling, i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Avfall Sveriges…

Läs mer
Vamas Sobona

2022-12-01

Branschvalidering utvecklar kompetensförsörjningen

Validering av personal inom avfallsbranschen görs i ett samarbete mellan Sobona, Avfall Sverige, och flera andra organisationer. Idag finns sex valide…

Läs mer
Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Teabag Plast

2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och…

Läs mer