2022-11-24

Färre plaster gör skurken till hjälte

Ett unikt projekt visar att det är fullt möjligt att begränsa antalet plaster – från de hundratals som används idag till ett fåtal. Det skulle innebära helt nya förutsättningar att materialåtervinna plastavfall istället för att förbränna det.

Idag är det bara mellan 5 och 10 procent av våra vanliga plaster som materialåtervinns. Denna usla resurshushållning kostar Sverige drygt nio miljarder kronor varje år.

Ett problem är den stora mängden olika plastvarianter med olika tillsatser som används och blandas. Det försvårar sortering och därmed återvinningen. Även om man lyckas med materialåtervinningen, så blir de enskilda volymerna av respektive plasttyp liten. Det gör det svårt att hitta en aktör som kan använda plasten, då dessa oftast kräver större volymer med specifika materialegenskaper. Följden blir att tillverkarna istället använder jungfrulig plastråvara och ökade växthusgasutsläpp från både tillverkning och energiåtervinning.

En lösning på detta problem presenteras nu gemensamt av forskare, plasttillverkare och återvinnare genom ett unikt projekt.

– Vi har undersökt möjligheten till ett Alexanderhugg: att minimera antalet plaster. Enligt flertalet aktörer inom plastbranschen i Sverige är det möjligt att minska antalet plaster och uppnå ett mer cirkulärt användande, säger Mattias Lindahl, projektledare och professor vid Linköpings universitet.

För att uppnå detta och för att få en bättre återvinning av plaster föreslår aktörerna i plastbranschen en rad åtgärder. Bland annat måste kravspecifikationer på plast blir mindre hårda, plaster måste bli mer standardiserade och transparent och återvunnen plast ska användas där det är möjligt.

– Genom det här projektet klargörs att vi kan åstadkomma en oerhörd förbättring genom att enas om färre plaster, och att det är en praktiskt genomförbar lösning. Det ger förhoppningar om att plast ska kunna bli en del av ett hållbart, cirkulärt och resurseffektivt samhälle, vilket innebär enorma vinster både för kommuner och invånare, näringsliv och klimat, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige, och fortsätter:

– Projektresultaten visar att detta är något som bransch och beslutsfattare skyndsamt behöver samlas kring och gå vidare med för att få rätt styrmedel för minskad nyproduktion och ökad återvinning av plast i samhället.

 

Unity-projektet har genomförts av Linköpings universitet, Lunds universitet, Mistra Steps samt Mistra REES, och involverar aktörer från plastindustrin och återvinningsföretag.

Projektet har finansierats av Avfall Sverige, Naturvårdsverket och Vinnova.

Läs mer i rapport 2022:23 UNITY – Går det att ersätta dagens alla plastvarianter med ett färre antal? 

Länk till webbinarium 23 november, där resultatet presenterades

Senast uppdaterad - 2023-01-09

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Källsortering, Tyskland

2023-06-13

”De flesta EU-länder missar återvinningsmålen”

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025,…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-06-27

Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att ett stöd även un…

Läs mer
SAH Nyhet

2023-06-30

Här är Svensk avfallshantering 2022

Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall i Sverige 2022 visar att mängden uppgick till 4,7 miljoner ton, vilket motsvarar 449 kg per person. Det…

Läs mer
Almedalen

2023-06-30

Almedalen: Nytt insamlingssystem, plast och beredskap

Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan o…

Läs mer
Low 1688643599

2023-07-06

EU-förslag om textil samt skärpta mål för matavfall

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn.…

Läs mer