2022-09-13

Förbränningsskatten slopas

Vid årsskiftet kan skatten på avfallsförbränning tas bort. Det framgår av en PM från Finansdepartementet som nu skickats på remiss.

Ändrade förutsättningar genom Rysslands invasion av Ukraina och behov av ökad elproduktion anges som skäl till regeringens beslut. 

– Det är ett bra att avfallsförbränningsskatten nu ser ut att försvinna. Tanken var att den skulle leda till ökad materialåtervinning. Men såväl Avfall Sveriges som Skatteverkets granskning av skatten visar att den bara lett till dyrare avfallshantering och ökad administration, säger Klas Svensson, rådgivare på Avfall Sverige.

Skatten infördes i april 2020, trots stora protester från många håll. Nyligen deklarerade såväl Socialdemokraterna som Moderaterna att de ville slopa skatten.

– Att det finns en blockövergripande enighet i frågan tolkar jag som att det finns goda möjligheter för detta förslag att gå igenom, oavsett valutgången, säger Klas Svensson.

Läs Finansdepartementets promemoria 

Fler nyheter

Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Teabag Plast

2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och…

Läs mer
Insamling Villa

2022-12-05

Bättre sortering fastighetsnära

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mäng…

Läs mer
Flytande Biogas Vafabmiljo

2022-12-12

Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen

En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anlä…

Läs mer
Energiåtervinning Lucka Eld

2022-12-16

Nu skrotas skatten på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer