2022-09-13

Förbränningsskatten slopas

Vid årsskiftet kan skatten på avfallsförbränning tas bort. Det framgår av en PM från Finansdepartementet som nu skickats på remiss.

Ändrade förutsättningar genom Rysslands invasion av Ukraina och behov av ökad elproduktion anges som skäl till regeringens beslut. 

– Det är ett bra att avfallsförbränningsskatten nu ser ut att försvinna. Tanken var att den skulle leda till ökad materialåtervinning. Men såväl Avfall Sveriges som Skatteverkets granskning av skatten visar att den bara lett till dyrare avfallshantering och ökad administration, säger Klas Svensson, rådgivare på Avfall Sverige.

Skatten infördes i april 2020, trots stora protester från många håll. Nyligen deklarerade såväl Socialdemokraterna som Moderaterna att de ville slopa skatten.

– Att det finns en blockövergripande enighet i frågan tolkar jag som att det finns goda möjligheter för detta förslag att gå igenom, oavsett valutgången, säger Klas Svensson.

Läs Finansdepartementets promemoria 

Fler nyheter

Biogasreaktor

2022-08-31

Hållbarhet och stabilitet i en orolig tid

Tillgången till stabil, planerbar och reglerbar kraft har blivit än mer akut nu när hela Europa på kort tid behöver ställa om sin energiförsörjning. V…

Läs mer
Naturvardsverkets Entre 02

2022-09-06

Förslag om ändrat kommunalt ansvar

Naturvårdsverket har haft ett regeringsuppdrag att utreda om kommunens ansvar för vissa avfallsströmmar av kommunalt avfall bör tas bort från kommunen…

Läs mer
Startsidan

2022-09-12

Nya avfallsverige.se

Nu har vi, som ni ser, lanserat nya avfallsverige.se! Vår förhoppning är att det ska bli lättare för dig som besökare att hitta det du söker. Det finn…

Läs mer
Matavfall Forpackat

2022-10-04

Snart olagligt slänga förpackat avfall

Från årsskiftet måste avfall skiljas från sin förpackning innan det slängs. Det kommer att ge livsmedelshandeln en del att göra.

Läs mer
Energiatervinning

2022-10-04

Bra att slopa förbränningsskatten

Avfall Sverige tillstyrker i sitt remissvar förslaget om avskaffandet av en skatt på avfall till förbränning, eftersom skatt på energiåtervinning och…

Läs mer
Biogasstatistik 2021 (1)

2022-09-30

Användningen av biogas slår rekord

Den svenska biogasproduktionen steg med 5 procent under 2021 till 2,3 TWh. Nettoimporten av biogas steg under samma år med hela 34 procent till 2,5 TW…

Läs mer