2024-03-04

Här är plastbovarna i restavfallet

Den 7 mars presenteras resultatet av en studie, som analyserat plastinnehållet i våra soppåsar.

I Sverige står energiåtervinning av avfall för omkring 75 procent av klimatpåverkan från el- och fjärrvärmesektorn. Plastförpackningar i hushållens restavfall är en betydande källa till dessa utsläpp men en ny studie har funnit att det inte bara är plastförpackningar som leder till klimatpåverkan från avfallsförbränning. 

Forskningsprojektet ”Fördjupad analys av plast i hushållens restavfall och dess potential till ökad materialåtervinning och minskad klimatpåverkan” som genomfördes av Rise visar att plastförpackningar, både hårdplast och mjukplast, står för mellan 35 och 43 procent av de fossila koldioxidutsläppen vid förbränning av hushållens restavfall, beroende på boendetyp. Dessutom har plast som inte omfattas av producentansvar identifierats som en betydande bidragsgivare, med 12–17 procent av dessa utsläpp. Vissa plaster i denna avfallsfraktion kan också innehålla ämnen som finns på kandidatlistan över farliga ämnen, vilket omöjliggör materialåtervinning.

Projektet initierades av Renova och Göteborgs Stad (Kretslopp och vatten) och genomfördes av Rise. Finansieringen kom från olika håll, inklusive Avfall Sverige, Klimatledande Processindustri (finansierat av Vinnova, Västra Götalandsregionen och Västsvenska kemi- och materialklustret), samt Renovas utvecklingsfond.

 

Kostnadsfritt webbinarium torsdagen den 7 mars klockan 13:00 Välkommen att anmäla dig här

Rapport 2024:03 Fördjupad analys av plast i hushållens restavfall och dess potential till ökad materialåtervinning och minskad klimatpåverkan

Pressmeddelande Nu har din soppåse djupanalyserats

Senast uppdaterad - 2024-03-04

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
EU Flagga

2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Läs mer
Däck Tyres

2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Läs mer
Loggo, Neg Mot Grön

2023-12-15

Varning: Spam via e-post från Avfall Sverige

Avfall Sveriges medarbetare Katarina Sundberg har fått sin e-post hackad. Ett mail har skickats ut till ett stort antal personer med rubriken ”Avfall…

Läs mer