2021-12-10

Nytt klimatverktyg för avfallstransporter

Avfall Sverige har gett Chalmers Industriteknik i uppdrag att utveckla en beräkningsmodell för energianvändning och klimatutsläpp vid avfallstransporter. 
Beräkningsmodellen har fått namnet AVTA, där AVTA står för AVfall Transport Analys. Det är ett verktyg baserat på Excel, som kan hjälpa kommuner att förstå vilka åtgärder som kommer att ha störst effekt för att minska utsläpp och energianvändning. Men det gör det också möjligt att sätta långsiktiga mål i avfallsplanerna och att göra jämförelser mellan olika kommuner. 

– Syftet är att kommunerna ska få hjälp att jobba än mer klimatsmart och bidra till att Sverige kan nå klimatmålet om nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045. Kommuner som har bytt från diesel till HVO har redan kommit långt. Men det är viktigt att fortsätta minska energianvändningen och utsläppen, till exempel genom ruttoptimering eller satsningar på minskade mängder avfall. Här kan det nya verktyget ge handfasta råd, säger Jon Djerf, rådgivare på Avfall Sverige. 

Modellen ger också möjligheten att simulera den framtida utvecklingen baserat på kommande upphandling och visa när åtgärder måste genomföras för att nå Sveriges klimatmål.

För gods- och persontrafik finns liknande beräkningsmodeller, men för avfallstransporter har det hittills saknats. Många olika typer av avfall och en varierad fordonspark samt olika drivmedel gör det svårt att optimera insamlingen och transporterna. Dessutom har kommunerna olika förutsättningar och olika detaljerade data att tillgå, vilket ställt särskilda krav på modellen.

– Vi har sökt efter liknande lösningar, men inte hittat någon modell som fungerar för avfallstransporterna. Så vi tror att detta är den första i sitt slag, säger Jessica Wehner, projektledare på Chalmers Industriteknik. 

Flera av parametrarna som läggs in i verktyget finns att hämta i Avfall Sveriges statistikverktyg Avfall Web. En guide beskriver hur kommuner ska beräkna och analysera energianvändning och utsläpp av avfallstransporter och hur beräkningar bakom modellen genomförs.

AVTA beräkningsmodell och medföljande rapport samt guide är fritt för Avfall Sveriges medlemmar att ladda ned via avfallsverige.se

Projektet
Modellen baseras på avfallsplaner och de nationella målen kring avfallstransporter. Dessutom genomfördes en intervjustudie med 15 kommuner i Sverige för att identifiera nuläge av hur data kring energianvändning och miljöpåverkan av avfallstransporter samlas in och utvärderas, kartläggning av deras avfallinsamlingsflöden och förstå utmaningar för svenska kommuner angående insamling och analys av data. 

Läs mer:
Här hittar du rapporten 
Chalmers Industritekniks webbplats

Senast uppdaterad - 2022-08-18

Fler nyheter

Biogastankning

2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 dece…

Läs mer
Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Skyltsystem, House Of Sweden Washington Webb

2023-03-23

Nordiskt skyltsystem marknadsförs i USA

Den 22 mars invigdes Svenska Institutets årslånga utställning på House of Sweden i Washington, denna gång på temat grön omställning. Källsortering är…

Läs mer
Csm Biogodsel1 9B965f932f

2023-04-04

Avfall kan ge mer svensk gödsel

Jordbruksverket har nu avrapporterat sitt regeringsuppdrag kring förutsättningar för inhemsk produktion av gödselmedel. Den visar att det finns en bet…

Läs mer
Atervinningsstation

2023-04-28

Kommunernas egen ”hitta din ÅVS”

Avfall Sverige kommer att utveckla en portal där allmänheten ska kunna söka närmaste återvinningsstation eller annan plats för förpackningsinsamling.…

Läs mer
Schaktmassor

2023-05-02

Ny vägledning om massor

Naturvårdsverket har nu släpp en vägledning om tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor.

Läs mer