2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad mängd matavfall.  

Avfall Sverige välkomnar ett producentansvar på EU-nivå för textil, men har en del synpunkter angående utformningen: 

– Avfall Sverige fortsätter att diskutera frågan om lämplig utformning av ett producentansvar för textil i dialog med privata aktörer och Ideell second hand, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige. 

 

Mindre mat ska slängas 

EU-kommissionen föreslår vidare att matavfallet från tillverkning och beredning av livsmedel ska minska med tio procent till år 2030 och från detaljhandel och konsumtion (restauranger och annan matservice samt hushåll) med 30 procent (per capita). 

– Avfall Sverige välkomnar målet om att minska matavfallet längs hela livsmedelskedjan. En central fråga är om ”food waste” omfattar allt matavfall eller enbart onödigt matavfall, dvs matsvinn, säger Tony Clark. 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall 

Läs hela remissvaret  

Läs mer om förslagen

Senast uppdaterad - 2023-11-08

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Biogastankning

2023-09-04

Fortsatt osäkert om skattebefrielsen

Det är fortsatt osäkert om skattebefrielsen för biogas och biogasol kan återinföras. Det finns dock vissa förhoppningar om att EU-kommissionen redan i…

Läs mer
Matavfall Forpackat

2023-10-30

Förpackat avfall – detta gäller från nyår

Från den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från sitt innehåll.

Läs mer
Ulrika Frick Höstmötet 23

2023-11-14

Avfall Sveriges höstmöte: Allt ljus på insamlingen

De närmaste årens omvälvande förändringar av avfallshanteringen ställer stora krav på en effektiv insamling. Den ska möjliggöra hög återvinning av för…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer