2024-01-31

Skattebefrielsen nu på EU:s bord

I går, den 30 januari, beslutade EU-kommissionen att öppna den fördjupade granskningen om den svenska skattebefrielsen för biogas. 

EU-kommissionen kommer nu att närmare granska om en eventuell kumulering av stöd kan leda till överkompensation till förmån för producenterna när de säljer biogas i Sverige. 

Genom att en fördjupad granskning ges Sverige och andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter. Granskningen genomförs på ett förutsättningslöst sätt. 

Det var våren 2023 som det slogs fast att EU-kommissionens bristande utvärdering utgjorde ett formaliafel. Felet ledde till att skattebefrielsen av svensk biogas ogiltigförklarades, vilket fått stora negativa konsekvenser för biogas-producenterna. Sedan dess har Energigas Sverige och Avfall Sverige tillsammans med ett flertal andra aktörer samarbetat för att få skattebefrielse återinförd så snart det bara är möjligt. Regeringen har också varit tydlig med att målet är att skattebefrielsen ska kunna återinföras. 

 

EU-kommissionens pressmeddelande 

Avfall Sveriges nyhet: Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt 

Senast uppdaterad - 2024-01-31

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
EU Flagga

2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Läs mer
Däck Tyres

2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Läs mer