2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslutsprocess ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 december 2022 från Tribunalen – en underinstans till EU-domstolen.

Bakgrunden är att det tyska företaget Landwärme GmbH väckte talan mot EU-kommissionen om att den svenska skattebefrielsen kan leda till överkompensation eftersom importerad biogas kan ha fått stöd i andra medlemsstater. Tribunalens dom tar dock inte ställning till just detta, men baseras istället på att EU-kommissionen inte uppfyllt formalia i beslutsprocessen.

Domen kunde överklagas fram till den 4 mars, men regeringen har valt att inte göra det, eftersom möjligheterna att få ett ändrat domslut bedömdes som ytterst begränsade. Domen har nu vunnit laga kraft, vilket innebär att skattebefrielsen stoppas för biogas som används som motorbränsle, i elproduktion eller för uppvärmning. Även biogasproducenternas användning inom den egna anläggningen påverkas, liksom deponigas som används för uppvärmning eller elproduktion. Biogaspriset stiger därmed dramatiskt.

EU-kommissionen inleder nu en formell granskning av stödet, för att därefter fatta nya beslut. Regeringen kommer att driva på processen och samarbeta med kommissionen i detta arbete. Vid en interpellationsdebatt den 7 mars klargjorde finansminister Elisabeth Svantesson att målet är att skattebefrielsen ska kunna återinföras. I väntan på det tittar regeringen nu på andra sätt att stödja biogasen.

Skatten ska börja betalas från och med den 7 mars. Det är i skrivande stund oklart om redan utbetalda pengar ska återbetalas. Skatteverket kommer att återkomma i denna fråga så fort de vet mer. 

 

Skatteverkets information

Regeringens pressmeddelande

Senast uppdaterad - 2023-06-27

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Källsortering, Tyskland

2023-06-13

”De flesta EU-länder missar återvinningsmålen”

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025,…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-06-27

Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att ett stöd även un…

Läs mer
SAH Nyhet

2023-06-30

Här är Svensk avfallshantering 2022

Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall i Sverige 2022 visar att mängden uppgick till 4,7 miljoner ton, vilket motsvarar 449 kg per person. Det…

Läs mer
Almedalen

2023-06-30

Almedalen: Nytt insamlingssystem, plast och beredskap

Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan o…

Läs mer
Low 1688643599

2023-07-06

EU-förslag om textil samt skärpta mål för matavfall

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn.…

Läs mer