2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslutsprocess ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 december 2022 från Tribunalen – en underinstans till EU-domstolen.

Bakgrunden är att det tyska företaget Landwärme GmbH väckte talan mot EU-kommissionen om att den svenska skattebefrielsen kan leda till överkompensation eftersom importerad biogas kan ha fått stöd i andra medlemsstater. Tribunalens dom tar dock inte ställning till just detta, men baseras istället på att EU-kommissionen inte uppfyllt formalia i beslutsprocessen.

Domen kunde överklagas fram till den 4 mars, men regeringen har valt att inte göra det, eftersom möjligheterna att få ett ändrat domslut bedömdes som ytterst begränsade. Domen har nu vunnit laga kraft, vilket innebär att skattebefrielsen stoppas för biogas som används som motorbränsle, i elproduktion eller för uppvärmning. Även biogasproducenternas användning inom den egna anläggningen påverkas, liksom deponigas som används för uppvärmning eller elproduktion. Biogaspriset stiger därmed dramatiskt.

EU-kommissionen inleder nu en formell granskning av stödet, för att därefter fatta nya beslut. Regeringen kommer att driva på processen och samarbeta med kommissionen i detta arbete. Vid en interpellationsdebatt den 7 mars klargjorde finansminister Elisabeth Svantesson att målet är att skattebefrielsen ska kunna återinföras. I väntan på det tittar regeringen nu på andra sätt att stödja biogasen.

Skatten ska börja betalas från och med den 7 mars. Det är i skrivande stund oklart om redan utbetalda pengar ska återbetalas. Skatteverket kommer att återkomma i denna fråga så fort de vet mer. 

 

Skatteverkets information

Regeringens pressmeddelande

Senast uppdaterad - 2023-03-14

Fler nyheter

Garden Waste

2023-01-12

Här är nya reglerna om bioavfall

EU-krav innebär att matavfall och trädgårdsavfall inte får läggas i restavfallet från och med 2024. Utsortering blir alltså obligatoriskt. Strax före…

Läs mer
Forpacknings Alla Materialslag

2023-01-31

Så här blir ersättningen för förpackningar

Naturvårdsverket har nu fattat beslut om föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningar.

Läs mer
Freddy Tönnesen Fargkodmatsvinn

2023-02-14

Djupdyk i matsvinnet

Idag publiceras ett nytt nummer av Avfall och Miljö med Matsvinn som tema, men också med spännande läsning om en speciell FNI-lösning, om en ny sorts…

Läs mer
Frukt

2023-02-20

Ny vägledning om förebyggandeinformation

Massor av och tips, goda exempel och handfasta råd präglar Naturvårdsverkets nya vägledning. Här klargörs också vad som krävs för att kommunerna ska a…

Läs mer
Mcdonalds

2023-02-22

Stockholms tillsyn får rätt mot McDonald’s

McDonald´s ska sortera ut förpackningsavfall till materialåtervinning. Det framgår av ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, gällande et anta…

Läs mer
Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer