2023-01-09

Systemförändring krävs för cirkulär plasthantering

I söndagens Rapport lyftes ett viktigt problem: svårigheterna att materialåtervinna plast. ”Det är ett systemfel när så stora mängder bra material inte kan utnyttjas på rätt sätt. Men vi har ett förslag till lösning”, säger Jon Djerf, rådgivare på Avfall Sverige.

Naturvårdsverkets beräkningar visar att bara tio procent av den plast som sätts på marknaden återvinns till ny plast. Störst är svårigheterna när det gäller plast som inte är förpackningar.

– Många kommuner har valt att samla in gamla trädgårdsmöbler, pulkor och andra plastprodukter separat. Problemet är att det finns en uppsjö av olika plasttyper i samhället, och för de flesta av dem saknas det i dagsläget teknik för att de ska kunna materialåtervinnas, eller så saknas efterfrågan på det återvunna materialet och då är det ändå ingen som vill ta på sig att göra det, säger Jon Djerf.

Kortsiktigt behöver materialåtervinningen utvecklas. Men långsiktigt finns det bättre alternativ än att satsa många miljarder på ny teknik – förändringar måste göras i produktionsledet, menar Jon Djerf:

– Ett första steg är att minska mängden plastprodukter – vi måste sluta tillverka skräp! Nästa steg är att tillverka rätt sorts plast. I ett forskningsprojekt genomfört tillsammans med producenterna och återvinningsföretagen har Avfall Sverige kunnat visa att det för väldigt många produkter är möjligt att ersätta de hundratals olika varianterna av plast som används idag med betydligt färre, kanske tiotalet plastsorter. Då finns det förutsättningar att materialåtervinna betydligt mer och möjlighet att skapa en marknad så att plasten kan cirkulera.

Många dellösningar

Avfall Sverige och kommunerna jobbar aktivt med frågan om att minska plasten som går till energiåtervinning, ofta i samverkan med andra aktörer. Men styrmedel behövs också, menar Jon Djerf.

– Det finns också flera bra förslag på regeringens bord som vi är positiva till, till exempel kvotplikt, det vill säga krav på inblandning av återvunnet material vid nyproduktion.

Rapports inslag, del 1

Rapports inslag, del 2

Avfall Sveriges pressmeddelande om UNITY-projektet

Rapport 2022:23 Unity - Går det att ersätta dagens alla plastvarianter med ett färre antal?

Fler nyheter

Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Teabag Plast

2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och…

Läs mer
Insamling Villa

2022-12-05

Bättre sortering fastighetsnära

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mäng…

Läs mer
Flytande Biogas Vafabmiljo

2022-12-12

Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen

En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anlä…

Läs mer
Energiåtervinning Lucka Eld

2022-12-16

Nu skrotas skatten på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer