2023-01-24

Utlysning inom digitalisering

Avfall Sverige söker utförare för områdesanalys om digitalisering i avfallsbranschen.

Digitalisering är ett område med stor betydelse för avfallsbranschens framtid. Nya verksamhets- och affärslogiker växer fram i takt med allt mer kopplas upp, allt mer beräknas och automatiseras och allt mer skapar data och information. Kommunerna behöver stöd för att förstå vad denna utveckling betyder för sin utveckling. Avfall Sverige söker därför en utförare som vill göra en områdesanalys som ska sätta Avfall Sverige på ”digitaliseringskartan”. Avfall Sverige har tagit hittills tagit fram två rapporter inom området, 2019:23 Digitaliseringens möjligheter inom avfallshantering samt 2020:25 Digitaliseringens möjligheter inom avfallsanläggningar.

Projektmål

Inom området digitalisering sker väldigt mycket utveckling av flera aktörer i Sverige. I detta sammanhang är det intressant att kartlägga:

Förväntade resultat från projektet är en rapport som redovisar:

Anbud

Skicka anbudet senast den 20 februari 2023 per e-post till jessica.christiansen@avfallsverige.se

I anbudet ska det ingå:

 

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta utvecklingschef Jessica Christiansen, jessica.christiansen@avfallsverige.se eller 070-6693618.

Fler nyheter

Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Teabag Plast

2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och…

Läs mer
Insamling Villa

2022-12-05

Bättre sortering fastighetsnära

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mäng…

Läs mer
Flytande Biogas Vafabmiljo

2022-12-12

Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen

En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anlä…

Läs mer
Energiåtervinning Lucka Eld

2022-12-16

Nu skrotas skatten på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer