2019:23/Digitaliseringens möjligheter inom avfallshanteringen

  • Författare: Eva Stattin, Filip Sandqvist och Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Pris: 300

För de flesta branscher och sektorer finns mycket att vinna på digitalisering. Avfallssektorn är en av de sektorer med hög potential för att med digitalisering som stöd utveckla smartare, effektivare och mer hållbara lösningar. Med digitalisering skapas förutsättningar för allt från ruttoptimering och effektivare logistik till spårbarhet av farliga ämnen och ökad kunskap, så att förståelsen för nyttan med cirkulära materialflöden blir tydlig. 

Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet har drivit ett gemensamt projekt för att identifiera digitaliseringens möjligheteri syfte att inspirera avfallssektorn till utveckling. 

Projektet har resulterat i en rapport som består av fyra delar, skrifter, som ramar in såväl frågeställningar som utmaningar och möjligheter. Den första skriften beskriver digitalisering och digital transformation och här finner också läsaren en ordlista som reder ut begrepp och ord som används genom alla delar av rapporten. De övriga tre skrifterna ger läsaren inspiration och vägledning genom att visa på konkreta exempel och framtidsspaningar inom områden som medlemmarna själva angett att de önskar fördjupning kring; effektivare logistik, insamling av information om avfall (t.ex. fraktioner och mängder), digital kundtjänst och e-tjänst samt återbruk och förebyggande åtgärder. 

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


För de flesta branscher och sektorer finns mycket att vinna på digitalisering. Avfallssektorn är en av de sektorer med hög potential för att med digitalisering som stöd utveckla smartare, effektivare och mer hållbara lösningar. Med digitalisering skapas förutsättningar för allt från ruttoptimering och effektivare logistik till spårbarhet av farliga ämnen och ökad kunskap, så att förståelsen för nyttan med cirkulära materialflöden blir tydlig. 

Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet har drivit ett gemensamt projekt för att identifiera digitaliseringens möjligheteri syfte att inspirera avfallssektorn till utveckling. 

Projektet har resulterat i en rapport som består av fyra delar, skrifter, som ramar in såväl frågeställningar som utmaningar och möjligheter. Den första skriften beskriver digitalisering och digital transformation och här finner också läsaren en ordlista som reder ut begrepp och ord som används genom alla delar av rapporten. De övriga tre skrifterna ger läsaren inspiration och vägledning genom att visa på konkreta exempel och framtidsspaningar inom områden som medlemmarna själva angett att de önskar fördjupning kring; effektivare logistik, insamling av information om avfall (t.ex. fraktioner och mängder), digital kundtjänst och e-tjänst samt återbruk och förebyggande åtgärder. 

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2022-09-14