2022-12-15

Utökade hållbarhetskrav på biogasen

Även små motorer som drivs med biogas omfattas numera av hållbarhetskriterierna.

Från och med 2022 måste biogas som används i gasmotorer uppfylla särskilda hållbarhetskriterier, oavsett storlek. Krav på hållbarhetsbesked gäller endast biogas som används för energiändamål, så ren fackling eller liknande omfattas inte.

Kravet har funnits sedan tidigare för större anläggningar, och syftet är bland annat att säkerställa att biogasen minskar utsläppen av växthusgaser jämfört med alternativa bränslen och att substratet inte producerats av material från marker med hög biologisk mångfald och stora kollager.

För att kunna visa att den biogas som används i motorer uppfyller kraven har Avfall Sverige tillsammans med Energigas Sverige och Svenskt Vatten sedan tidigare tagit fram ett kontrollsystem och ett beräkningsverktyg, som nu kommer att kompletteras med verktyg för små anläggningar.

Alla som har förbrukat eller sålt biogas eller biogasol som motorbränsle måste ha ett hållbarhetsbesked och ett anläggningsbesked för att kunna ta del av stöd som skattenedsättning och elcertifikat samt att få räknas som noll i utsläpp inom handeln med utsläppsrätter. Dessa utfärdas av Energimyndigheten.

Läs mer

Fler nyheter

Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Teabag Plast

2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och…

Läs mer
Insamling Villa

2022-12-05

Bättre sortering fastighetsnära

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mäng…

Läs mer
Flytande Biogas Vafabmiljo

2022-12-12

Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen

En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anlä…

Läs mer
Energiåtervinning Lucka Eld

2022-12-16

Nu skrotas skatten på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer