Fakta & statistik

Hållbarhetskriterier för biogas

Lagen om hållbarhetskriterier ska säkerställa att biodrivmedel och biobränslen, t ex biogas (även deponigas) och biogasol, uppfyller vissa krav på hållbarhet. Detta innebär bland annat krav på växthusgasutsläppsminskning samt att råvara inte får produceras på vissa marker med hög biologisk mångfald och stora kollager.

Avfall Sverige har tillsammans med branschorganisationerna Energigas Sverige och Svenskt Vatten tagit fram ett förslag till kontrollsystem samt beräkningsverktyg för levererade hållbara mängder.

Information till användare av biogas i stationära gasmotorer - hållbarhetsbesked krävs för skattebefrielse

Sedan 1 januari 2022 omfattas användning av biogas (även deponigas) i stationära gasmotorer om krav på uppfyllande av hållbarhetskriterier oavsett storlek. Detta innebär att du måste ha ett hållbarhetsbesked och ett anläggningsbesked om du förbrukat eller sålt biogas eller biogasol som motorbränsle för att få skattebefrielse.

Läs mer i dokumentet Hållbarhetsbesked - Biogas från små stationära gasmotorer nedan.

 

Senast uppdaterad - 2022-12-12

Linn Andersson

KONTAKT

Linn Andersson

Rådgivare för biologisk återvinning och samordnare för biokolfrågor