Fakta & statistik

Hållbarhetskriterier för biogas

Lagen om hållbarhetskriterier ska säkerställa att biodrivmedel och biobränslen, t ex biogas och biogasol, uppfyller vissa krav på hållbarhet. Detta innebär bland annat krav på växthusgasutsläppsminskning samt att råvara inte får produceras på vissa marker med hög biologisk mångfald och stora kollager.

Avfall Sverige har tillsammans med branschorganisationerna Energigas Sverige och Svenskt Vatten tagit fram ett förslag till kontrollsystem samt beräkningsverktyg för levererade hållbara mängder.

Linn Andersson

KONTAKT

Linn Andersson

Rådgivare för biologisk återvinning och samordnare för biokolfrågor