Avfall Sverige välkomnar förslaget om ett nytt miljöbrottsdirektiv

Förslaget om ett nytt miljöbrottsdirektiv bedöms kunna förbättra möjligheterna att beivra brottslighet på avfallsområdet. 

Ökade kostnader för hantering av avfall gör att kriminella ser möjligheter och att avfallet riskerar att hamna på avvägar. Avfall Sverige noterar att ett flertal av de åtgärder som kommissionen föreslår, har lyfts inom pågående regeringsuppdrag om åtgärder mot avfallsbrottslighet, exempelvis framtagande av statistik om ekonomiska sanktioner mot juridiska personer. Det pågår även andra parallella utredningar både inom och utanför miljöområdet, som har bäring på kraven enligt det nya miljöbrottsdirektivet. Avfall Sverige har också i en debattartikel föreslagit en haverikommission för att gå på djupet i frågan.

Sammantaget finns ett stort behov av helhetsgrepp på området och att tydliggöra kommunernas roll och ansvar, liksom andra parter, inom avfallshanteringen.

Här hittar du remissvaret


Skriv ut:

Datum