Ekodesignförslaget kan bli en gamechanger

Avfall Sverige hyllar EU:s förslag till ekodesignförordning i sitt remissvar. Det har alla förutsättningar att revolutionera såväl produktion som konsumtion, menar vd Tony Clark.

EU:s förslag till nytt lagpaket som ska göra hållbarhet till en norm välkomnas av Avfall Sverige. Det skapar förutsättningar för att produkter designas så att de kan återbrukas flera gånger om innan de hamnar i materialåtervinningen. 

– Ekodesignförordningen innebär ett stort steg mot en mer hållbar produktion och konsumtion; uttaget av jungfruliga material kommer att minska och det blir lättare för gemene man att handla hållbart. Det är en nödvändighet om vi ska kunna nå såväl klimatmål som övriga hållbarhetsmål, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Produktpasset är ett konkret förslag som kan stärka konsumenternas makt och samtidigt underlätta för aktörer inom andrahandsmarknaden och i avfallsledet. 

– Nu gäller det att förslaget inte dras i långbänk. Det behöver genomföras så snart som möjligt och i sin helhet, låt det inte sluta i en urvattnad kompromiss där särintressen ges inflytande framför det övergripande miljö- och samhällsekonomiska intresset. Ekodesignförordningen kan bli en gamechanger för hållbarhet, säger Tony Clark.

Avfall Sverige lyfter i sitt remissvar fram några punkter som kräver lagstiftarnas uppmärksamhet:

  • Förslaget om produktpass är välkommet, men de måste utformas så att de själva inte medför ett avfallsproblem. 
  • Förslaget att osålda varor inte får förstöras behöver skärpas, det är inte tillräckligt långtgående.
  • Återbruk och andrahandsmarknader får inte försvåras genom den nya förordningen.
  • Ekodesignförordningen bör kompletteras med en bestämmelse om att miljö- och klimatmässig hållbarhet ska väga tyngre än fri rörlighet och konkurrensneutralitet. 

Läs remissvaret
Läs mer om förslaget


Skriv ut:

Datum