SKR säger nej till förpackningsförslag

Sveriges kommuner och regioner, SKR, avstyrker Förpackningsutredningens förslag om kommunalt insamlingsansvar för förpackningar. Men SKR önskar, liksom Avfall Sverige, se fastighetsnära insamling av förpackningar.

Avfall Sverige välkomnar den så kallade Förpackningsutredningens förslag om kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall, finansierat av förpackningsproducenterna. Det är en fråga som Avfall Sverige har drivit i många år på medlemmarnas uppdrag, framför allt därför att det ger bättre sortering och därmed ökad materialåtervinning. Även SKR är positiva till att insamling som utgångspunkt ska ske fastighetsnära. 

SKR poängterar dock i sitt remissvar att de lagda förslaget innehåller allt för många oklarheter. De vill också se ett fullständigt producentansvar för förpackningar, som ger alla kommuner kostnadstäckning för insamling av förpackningar. 

– Full kostnadstäckning är självklart också Avfall Sveriges mål, men vi anser att den schablonersättning som utredaren föreslagit är en bra grund. Den är resultatet av en överenskommelse mellan Avfall Sverige och Svenskt Producentansvar och med förankring hos TMR. Lejonparten av Avfall Sveriges medlemmar ser det som det mest rationella sättet för att kunna fastställa ersättning till kommunerna, säger Avfall Sveriges vd Tony Clark. 

– Vi håller dock med SKR om att det finns aspekter kring ersättningen och en del andra frågor som behöver förtydligas. Grunder och ramar för beräkning av kostnader för insamling behöver fastställas av Naturvårdsverket. Avfall Sverige har en pågående dialog med Svenskt Producentansvar, förankrat med TMR, om hur kostnaderna kan beräknas i olika typkommuner, stora som små, såväl i stad som glesbygd. Vi har goda förhoppningar om att det kommer att landa i en bra lösning.

Avfall Sverige delar också SKR:s syn på att det behöver finnas flexibilitet när det gäller krav på fastighetsnära insamling. 

Avfall Sveriges förslag till remissvar har skickats ut till berörda arbetsgrupper och kommuner på remisslistan. Sista svarsdag för remissvar är den 7 februari 2022.

Läs SKR:s pressmeddelande  

Läs Avfall Sveriges summering av utredningen En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter  


Skriv ut:

Datum