Spillfett och fett från fettavskiljare är kommunalt avfall

Fett som uppstår vid tillagning av mat eller dryck som ska ätas direkt i bl.a. restauranger, självbetjäning eller som ”take away” blir kommunalt avfall och faller därmed under kommunalt ansvar.

Avfall Sverige har tagit del av en skrivelse skickad till en medlem från Sveriges åkeriföretag, där de anser att kommuner inte kan hävda ensamrätt för tömning av fettavskiljare. Men sedan ändringar i miljöbalken trädde i kraft 1 augusti 2020 är inte ett sådant påstående korrekt. 

-    Det kan finnas olika uppfattningar om hur gällande lagstiftning ska uttolkas, men när det gäller fett som uppstår som en följd av matberedning i restauranger finns det inte några oklarheter. Varken i relation till avgränsningen av EU:s definition av kommunalt avfall eller i vad miljöbalken säger om det kommunala ansvaret för kommunalt avfall, säger Sven Lundgren chefsjurist på Avfall Sverige.  

Avfall Sverige välkomnar att fett från matberedning i restauranger m.m. nu tydligt ligger under kommunalt ansvar. 

Detta är till gagn för den samlade miljö- och samhällsnyttan när det gäller hanteringen av sådana fraktioner. Däremot är det kommunala ansvaret förstås inte entydigt med att kommunen behöver utföra borttransporten i egen regi. Hämtning av annan än kommunen kan ske under lagliga former om kommunen meddelat dispens eller genom upphandling/auktorisation, säger  Sven Lundgren chefsjurist på Avfall Sverige.

Här kan du läsa en fördjupad kommentar kring att spillfett och fett från fettavskiljare är kommunalt avfall.
 
 


Skriv ut:

Datum