Utbildningar

Grundkurs inom energiåtervinning

Anmäl dig här Anmäl dig här

Vad sker egentligen i en avfallspanna? Har vi gemensamma utmaningar som vi alla står inför dagligen? Den här kursen ger gedigna grundkunskaper i hur förbränningsprocessen fungerar och hur en avfallsförbränningsanläggning är uppbyggd. Den ger också en ökad förståelse för hur du kan minska miljöpåverkan och samtidigt öka vinsten från er panna, samt hur du kan vara med och påverka säkerhetskulturen på din arbetsplats. 

Den webbaserade introduktionskursen "Svensk avfallshantering - en introduktion”, ingår som en del i grundkursen och ska vara avslutad innan grundkursen börjar. Den webbaserade introduktionsutbildningen ingår i avgiften för grundkursen. Om arbetsgivaren redan har en licens till utbildningen som ni kan använda reduceras kursavgiften.

Innehåll

• Förbränningsteknik 
• Ugn- och pannkonstruktion
• Lagstiftning kring energiåtervinning
• Klimat och CCUS
• Arbetsmiljö 
• Rökgasrening
• Bränslen och restprodukter

Mindre förändringar kan komma att ske i programmet.

Målgrupp

Kursens vänder sig främst till nyanställd personal som arbetar på en avfallsförbränningsanläggning eller inom företag som äger/driver sådana anläggningar. Det kan gälla personal inom drift, underhåll, miljö, arbetsmiljö, bränsle, kvalitet eller administration och kommunikation. Kursen passar även för de som arbetat ett tag och vill fräscha upp sina kunskaper, eller andra som vill ha en grundläggande inblick i hur avfallsförbränning fungerar i samverkan med ex. miljö och arbetsmiljö. Kursprogram och innehåll uppdateras kontinuerligt, vilket ger deltagarna inblick i de nyaste teknikerna på området.

Antalet platser till kursen är begränsade, och kvotering av platserna tillämpas för att hålla en jämn spridning av deltagare från olika arbetsplatser i syfte att öka erfarenhetsutbytet. När kursen är fulltecknad sätts resterande på väntelista.

Föreläsare

Christer Andersson, Afry
Raul Grönholm, Sysav
Patrik Marklund, Marklund Solutions
Maria Sundqvist, Kris och Hjärta
Klas Svensson, Avfall Sverige
Björn Zethraues, Bergdala BioenergyProf AB

Kontaktperson

Kursinnehåll: Klas Svensson, tel: 040-35 66 16
Praktiska frågor: Petra Kvist Carlsson, tel: 040-35 66 03

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 9 augusti.

Plats och tid

Radisson BLU Hotel, Östergatan 10 i Malmö.
Registrering från 09.45 den 9 september och avslutning ca. 14.00 den 12 september 2024. Middagen och aktivitet den 9 september och middag den 10 september är frivilliga.

Pris

Medlem: 15.000kr
Icke medlem: 22.500 kr

Tillval, logi och middag: Logi 1.450:-/rum/natt, middag & aktivitet den 9 september 200:-/person, och 2-rätters middag på hotellet den 10 september kostar 460:-/person. Tillvalen är frivilliga och ska anmälas i samband med kursanmälan.

Priser exklusive moms.

Myndigheter och liknande deltar till medlemspris. Dokumentation, lunch och två fika per dag ingår under kursen.

  • Typ: Kurs
  • Plats: Fysisk
  • Ort: Malmö
  • Tillgänglighet: Lediga platser
  • Extern signup form: Anmäl dig här
  • Taggar: Energiåtervinning

Senast uppdaterad - 2024-06-19

Klas Svensson

KONTAKT

Klas Svensson

Rådgivare för energiåtervinning

Petra Kvist Karlsson

KONTAKT

Petra Kvist Carlsson

Utbildningssamordnare