2022-10-04

Bra att slopa förbränningsskatten

Avfall Sverige tillstyrker i sitt remissvar förslaget om avskaffandet av en skatt på avfall till förbränning, eftersom skatt på energiåtervinning och andra pålagor har liten – om ens någon – möjlighet att styra mot ökad materialåtervinning.

Ekonomiska styrmedel kan användas för att styra avfallshanteringen, men flera utredningar har visat att förbränningsskatten inte lyckades styra om avfallsflödet från energiåtervinning till materialåtervinning, så som det var tänkt. Istället har den drabbat kommunerna med ekonomiska pålagor.

Avfall Sverige menar att lagstiftningen behöver ha betydligt större fokus på verksamhetsavfallet och ställa tydliga krav på ekodesign. Det är bara genom en aktiv och stringent kemikaliepolitik och utvecklade produktkrav som vi långsiktigt kan skapa verkliga cirkulära kretslopp och fossilfri avfallshantering.

Avfall Sverige konstaterar vidare att kraftvärmen har en viktig roll att fylla när det gäller den nationella självförsörjningen av el och värme.

Här hittar du Avfall Sveriges remissvar

Läs mer om förslaget i vår tidigare nyhet

Fler nyheter

Aom 5 22

2022-11-16

Nytt nummer av Avfall och Miljö

Kemisk plaståtervinning går nu från tanke till handling. Det och mycket mer kan du läsa om i det nya numret av Avfall och Miljö, som har materialåterv…

Läs mer
Höstmötet Nyhetsbrev

2022-11-18

Höstmötet: Lovande game changers

Avfall Sveriges höstmöte ägnade hela första dagen åt de ändringar som är att vänta inom lagstiftningen. De bjuder på stora möjligheter, men såväl komm…

Läs mer
Plaster

2022-11-24

Färre plaster gör skurken till hjälte

Ett unikt projekt visar att det är fullt möjligt att begränsa antalet plaster – från de hundratals som används idag till ett fåtal. Det skulle innebär…

Läs mer
Thumbnail Aretsforebyggare Livsmedelsverket

2022-11-25

Årets förebyggare prisad på Återvinningsgalan

Den 24 november arrangerades Återvinningsgalan av tidskriften Recycling, i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Avfall Sveriges…

Läs mer
Vamas Sobona

2022-12-01

Branschvalidering utvecklar kompetensförsörjningen

Validering av personal inom avfallsbranschen görs i ett samarbete mellan Sobona, Avfall Sverige, och flera andra organisationer. Idag finns sex valide…

Läs mer
Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer