2022-10-04

Bra att slopa förbränningsskatten

Avfall Sverige tillstyrker i sitt remissvar förslaget om avskaffandet av en skatt på avfall till förbränning, eftersom skatt på energiåtervinning och andra pålagor har liten – om ens någon – möjlighet att styra mot ökad materialåtervinning.

Ekonomiska styrmedel kan användas för att styra avfallshanteringen, men flera utredningar har visat att förbränningsskatten inte lyckades styra om avfallsflödet från energiåtervinning till materialåtervinning, så som det var tänkt. Istället har den drabbat kommunerna med ekonomiska pålagor.

Avfall Sverige menar att lagstiftningen behöver ha betydligt större fokus på verksamhetsavfallet och ställa tydliga krav på ekodesign. Det är bara genom en aktiv och stringent kemikaliepolitik och utvecklade produktkrav som vi långsiktigt kan skapa verkliga cirkulära kretslopp och fossilfri avfallshantering.

Avfall Sverige konstaterar vidare att kraftvärmen har en viktig roll att fylla när det gäller den nationella självförsörjningen av el och värme.

Här hittar du Avfall Sveriges remissvar

Läs mer om förslaget i vår tidigare nyhet

Senast uppdaterad - 2022-10-20

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
EU Flagga

2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Läs mer
Däck Tyres

2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Läs mer