2023-09-15

Bra undantag för bioavfall

Naturvårdsverkets förslag till undantag från kravet på separat insamling av bioavfall tas emot väl av Avfall Sverige.

I praktiken är det framför allt kravet om fastighetsnära insamling av matavfall som inte går att genomföra överallt. Naturvårdsverket nämner kommundelar som är isolerade och glest befolkade som skäl till undantag. I första hand ska kommunen då utreda en annan plats för separat insamling, till exempel vid huvudväg eller en större iordninggjord plats där flera fastighetsägare lämnar avfallet i gemensamma behållare. Om det inte är möjligt och det är långa körsträckor mellan platserna där avfallet ska samlas in och lämnas, och det är små mängder avfall, kan dispens från kravet på separat insamling ges, menar Naturvårdsverket.

Om undantag gäller från kravet på separat insamling, föreslås att kravet på separat utsortering inte heller ska gälla. Fastighetsägaren bör dock uppmanas att själv kompostera sitt matavfall. Naturvårdsverket menar att det inte är möjligt att kräva att en fastighetsägare ska kompostera sitt bioavfall, men Avfall Sverige påminner om att tillsyns- och prövningsmyndigheter med stöd av de allmänna hänsynsreglerna i enskilda fall faktiskt kan kräva att avfallsproducenten ordnar någon form av materialåtervinning, där det är motiverat och rimligt.

Naturvårdsverket föreslår också att kommunen som ett komplement till separat fettinsamling på exempelvis återvinningscentral, ska kunna godta insamling av flytande ätligt fett från hushåll med restavfallet om det avser små mängder.

 

Bakgrund

EU-krav innebär att matavfall och trädgårdsavfall inte får läggas i restavfallet från och med 1 januari 2024. Det är kommunen som har ansvaret att samla in utsorterat matavfall från både hushåll och verksamheter. Kravet på utsortering och separat insamling gäller inte flytande matavfall, förutom matolja och annat flytande ätligt fett. Matavfallet ska samlas in fastighetsnära, förutom flytande matfett som får samlas in på exempelvis återvinningscentral. 

 

Läs remissvaret

 

Avfall Sveriges tidigare nyheter

Här är nya reglerna om bioavfall

Så ansöker ni om dispens för bioavfallet

Senast uppdaterad - 2023-09-22

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Källsortering, Tyskland

2023-06-13

”De flesta EU-länder missar återvinningsmålen”

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025,…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-06-27

Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att ett stöd även un…

Läs mer
SAH Nyhet

2023-06-30

Här är Svensk avfallshantering 2022

Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall i Sverige 2022 visar att mängden uppgick till 4,7 miljoner ton, vilket motsvarar 449 kg per person. Det…

Läs mer
Almedalen

2023-06-30

Almedalen: Nytt insamlingssystem, plast och beredskap

Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan o…

Läs mer
Low 1688643599

2023-07-06

EU-förslag om textil samt skärpta mål för matavfall

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn.…

Läs mer