2023-09-15

Bra undantag för bioavfall

Naturvårdsverkets förslag till undantag från kravet på separat insamling av bioavfall tas emot väl av Avfall Sverige.

I praktiken är det framför allt kravet om fastighetsnära insamling av matavfall som inte går att genomföra överallt. Naturvårdsverket nämner kommundelar som är isolerade och glest befolkade som skäl till undantag. I första hand ska kommunen då utreda en annan plats för separat insamling, till exempel vid huvudväg eller en större iordninggjord plats där flera fastighetsägare lämnar avfallet i gemensamma behållare. Om det inte är möjligt och det är långa körsträckor mellan platserna där avfallet ska samlas in och lämnas, och det är små mängder avfall, kan dispens från kravet på separat insamling ges, menar Naturvårdsverket.

Om undantag gäller från kravet på separat insamling, föreslås att kravet på separat utsortering inte heller ska gälla. Fastighetsägaren bör dock uppmanas att själv kompostera sitt matavfall. Naturvårdsverket menar att det inte är möjligt att kräva att en fastighetsägare ska kompostera sitt bioavfall, men Avfall Sverige påminner om att tillsyns- och prövningsmyndigheter med stöd av de allmänna hänsynsreglerna i enskilda fall faktiskt kan kräva att avfallsproducenten ordnar någon form av materialåtervinning, där det är motiverat och rimligt.

Naturvårdsverket föreslår också att kommunen som ett komplement till separat fettinsamling på exempelvis återvinningscentral, ska kunna godta insamling av flytande ätligt fett från hushåll med restavfallet om det avser små mängder.

 

Bakgrund

EU-krav innebär att matavfall och trädgårdsavfall inte får läggas i restavfallet från och med 1 januari 2024. Det är kommunen som har ansvaret att samla in utsorterat matavfall från både hushåll och verksamheter. Kravet på utsortering och separat insamling gäller inte flytande matavfall, förutom matolja och annat flytande ätligt fett. Matavfallet ska samlas in fastighetsnära, förutom flytande matfett som får samlas in på exempelvis återvinningscentral. 

 

Läs remissvaret

 

Avfall Sveriges tidigare nyheter

Här är nya reglerna om bioavfall

Så ansöker ni om dispens för bioavfallet

Senast uppdaterad - 2023-09-22

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer