2022-09-06

Förslag om ändrat kommunalt ansvar

Naturvårdsverket har haft ett regeringsuppdrag att utreda om kommunens ansvar för vissa avfallsströmmar av kommunalt avfall bör tas bort från kommunens ansvar. Uppdraget redovisades till regeringen den 1 september.

Naturvårdsverket föreslår att ansvaret för tre avfallsströmmar förändras, vilket innebär:

Naturvårdsverket lämnar också förslag till nya avfallskoder för avfall med invasiva främmande arter. Naturvårdsverket anger att det är viktigt att tydliggöra ansvaret och säkerställa att avfallet behandlas på ett sådant sätt förhindra en spridning av invasiva arter. 

Tony Clark, vd på Avfall Sverige säger följande:
– Avfall Sverige anser inte att de förslag som Naturvårdsverket lägger fram är lämpliga. Förslagen är dessutom inte i linje med det som Naturvårdsverket hade i uppdrag att utreda.

– Naturvårdsverkets förslag kan dessutom missuppfattas som att de föreslår en större avreglering av kommunens ansvar när det gäller använt matfett än vad som var avsikten.

Naturvårdsverkets förslag ligger nu på regeringens bord. Avfall Sverige kommer att fortsätta att bevaka och föra fram synpunkter i frågan.

Läs mer i Naturvårdsverkets rapport Ansvar för kommunalt avfall avseende vissa enskilda avfallsströmmar 

Avfall Sveriges skrivelser:

Fler nyheter

Biogasreaktor

2022-08-31

Hållbarhet och stabilitet i en orolig tid

Tillgången till stabil, planerbar och reglerbar kraft har blivit än mer akut nu när hela Europa på kort tid behöver ställa om sin energiförsörjning. V…

Läs mer
Startsidan

2022-09-12

Nya avfallsverige.se

Nu har vi, som ni ser, lanserat nya avfallsverige.se! Vår förhoppning är att det ska bli lättare för dig som besökare att hitta det du söker. Det finn…

Läs mer
Matavfall Forpackat

2022-10-04

Snart olagligt slänga förpackat avfall

Från årsskiftet måste avfall skiljas från sin förpackning innan det slängs. Det kommer att ge livsmedelshandeln en del att göra.

Läs mer
Energiatervinning

2022-10-04

Bra att slopa förbränningsskatten

Avfall Sverige tillstyrker i sitt remissvar förslaget om avskaffandet av en skatt på avfall till förbränning, eftersom skatt på energiåtervinning och…

Läs mer
Biogasstatistik 2021 (1)

2022-09-30

Användningen av biogas slår rekord

Den svenska biogasproduktionen steg med 5 procent under 2021 till 2,3 TWh. Nettoimporten av biogas steg under samma år med hela 34 procent till 2,5 TW…

Läs mer
Energiatervinning

2022-09-13

Förbränningsskatten slopas

Vid årsskiftet kan skatten på avfallsförbränning tas bort. Det framgår av en PM från Finansdepartementet som nu skickats på remiss.

Läs mer