2022-09-06

Förslag om ändrat kommunalt ansvar

Naturvårdsverket har haft ett regeringsuppdrag att utreda om kommunens ansvar för vissa avfallsströmmar av kommunalt avfall bör tas bort från kommunens ansvar. Uppdraget redovisades till regeringen den 1 september.

Naturvårdsverket föreslår att ansvaret för tre avfallsströmmar förändras, vilket innebär:

Naturvårdsverket lämnar också förslag till nya avfallskoder för avfall med invasiva främmande arter. Naturvårdsverket anger att det är viktigt att tydliggöra ansvaret och säkerställa att avfallet behandlas på ett sådant sätt förhindra en spridning av invasiva arter. 

Tony Clark, vd på Avfall Sverige säger följande:
– Avfall Sverige anser inte att de förslag som Naturvårdsverket lägger fram är lämpliga. Förslagen är dessutom inte i linje med det som Naturvårdsverket hade i uppdrag att utreda.

– Naturvårdsverkets förslag kan dessutom missuppfattas som att de föreslår en större avreglering av kommunens ansvar när det gäller använt matfett än vad som var avsikten.

Naturvårdsverkets förslag ligger nu på regeringens bord. Avfall Sverige kommer att fortsätta att bevaka och föra fram synpunkter i frågan.

Läs mer i Naturvårdsverkets rapport Ansvar för kommunalt avfall avseende vissa enskilda avfallsströmmar 

Avfall Sveriges skrivelser:

Senast uppdaterad - 2022-10-14

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Biogastankning

2023-09-04

Fortsatt osäkert om skattebefrielsen

Det är fortsatt osäkert om skattebefrielsen för biogas och biogasol kan återinföras. Det finns dock vissa förhoppningar om att EU-kommissionen redan i…

Läs mer
Matavfall Forpackat

2023-10-30

Förpackat avfall – detta gäller från nyår

Från den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från sitt innehåll.

Läs mer
Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Ulrika Frick Höstmötet 23

2023-11-14

Avfall Sveriges höstmöte: Allt ljus på insamlingen

De närmaste årens omvälvande förändringar av avfallshanteringen ställer stora krav på en effektiv insamling. Den ska möjliggöra hög återvinning av för…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer