2023-12-08

Ny överenskommelse om ekodesign

EU parlamentet och EU-länderna har en preliminär överenskommelse om de nya regler som ska göra hållbarhet till en norm.

Ekodesignförordningen kommer att gälla allt som säljs inom EU. Från att ursprungligen ha gällt energieffektivisering har den nya förordningen fokus på en produkts hela kedja samtidigt som energikraven skärps successivt. Överenskommelsen den 4 december är ett viktigt steg på vägen mot hållbar produktion, men det krävs ett slutgiltigt godkännande från både EU-parlamentet och EU-länderna innan beslutet formellt kan börja gälla.

Tre centrala punkter i förordningen:

– Ekodesignförordningen kan komma att skapa helt nya förutsättningar för tillverkning, men också för konsumtion och utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Särskilt viktigt är det att det ställs långt gående krav på producenterna eftersom deras val i så hög utsträckning avgör vilka möjligheter vi har att leva hållbart. Som vi länge påtalat behövs uppströms arbete, det är för sent att börja i avfallsledet, och detta stöds nu av förordningen. Det är ett rejält avstamp för ett mer hållbart samhälle, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige.

EU-länderna kan komma att fatta beslut om förordningen vid möte i Rådet före jul, men EU-parlamentets beslut lär dröja till början av nästa år.

 

EU-parlamentets pressmeddelande: Deal on new EU rules to make sustainable products the norm

Avfall Sveriges remissvar på EU-kommissionens förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter

Avfall sveriges nyheter: 

Nytt lagpaket gör hållbarhet till norm

Ekodesignförslaget kan bli en gamechanger

Tema Ekodesign i Avfall och Miljö

Senast uppdaterad - 2023-12-12

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
Däck Tyres

2023-12-13

Däck snart del i informationsansvar

Från 1 januari 2024 gäller en ny förordning om producentansvar på däck. Kommunerna ansvarar för att informera om insamlingen.

Läs mer
Loggo, Neg Mot Grön

2023-12-15

Varning: Spam via e-post från Avfall Sverige

Avfall Sveriges medarbetare Katarina Sundberg har fått sin e-post hackad. Ett mail har skickats ut till ett stort antal personer med rubriken ”Avfall…

Läs mer
Miljörum Med Ny Skyltning

2024-01-24

Psykologi vägen till bättre sortering

En pilotstudie visar att det nya nationella skyltsystemet för källsortering verkligen ger bättre sorterat avfall – precis som det var tänkt. Ännu bätt…

Läs mer