2023-05-09

Regeringen måste skyndsamt återställa skattebefrielse för biogas och biogasol

I ett brev undertecknat av 81 kommuner och företag uppmanas regeringen att omgående återställa full skattebefrielse för biogas och biogasol med stöd av nya bestämmelser i artikel 44 i EU:s allmänna gruppundantagsförordning (GBER). De nya bestämmelserna innebär en mycket välkommen möjlighet för Sverige att återställa skattebefrielsen i närtid.

Avsändare till brevet är företag som producerar och använder biogas och biogasol. Inom EU:s statsstödsregler betraktas de därför som mottagare av det statsstöd som skattebefrielse utgör. Om EU-kommissionen vid en granskning i efterhand skulle underkänna användningen av GBER skulle dessa företag i värsta fall kunna bli återbetalningsskyldiga. Företagen är väl införstådda med detta, men vill trots det att regeringen återinför skattebefrielse för biogas och biogasol under GBER. Alternativet är att branschen ska bära full skatt i väntan på nya statsstödsgodkännanden från EU-kommissionen. Men det är inte ett gångbart alternativ; branschen kan helt enkelt inte bära full skatt under tiden för EU:s godkännande, som kan ta 15 månader eller mer.

Genom brevet kräver kommunerna och företagen att regeringen omgående förbereder en anmälan om skattebefrielse under GBER (som skickas till Kommissionen när de nya bestämmelserna i GBER har trätt i kraft) samt påbörjar lagstiftningsprocessen för den lagändring som krävs och ger den politisk prioritet.

– Skatten får en direkt bromsande effekt på omställningen till fossilfrihet. Åkerier och kollektivtrafiken, kommuner och lantbrukare är bara några som drabbas. Konsekvenserna förvärras för varje dag som går med full skatt på biogas och biogasol. Det är bråttom. Brevet visar hur viktig skattebefrielsen är för såväl företag som kommuner, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige. Trots att de vet att de kan bli återbetalningsskyldiga om EU-kommissionen ändrar metodik och villkor framgent, vill de ändå att skattebefrielsen återställs under GBER.

 

Bakgrund

Skattebefrielsen för hållbar biogas och biogasol – en av grundbultarna i svensk klimatpolitik – har bidragit till svensk försörjningstrygghet och minskat fossilberoende samt drivit miljö- och klimatomställning i stora delar av samhället. Men efter en dom i EU-tribunalen den 21 december 2022 ogiltigförklarades EU-kommissionens godkännande av den svenska skattebefrielsen. Trots att det bara gått ett par månader sedan Skatteverket meddelade att skattebefrielse för biogas eller biogasol inte längre kan beviljas, syns redan förödande konsekvenser som utgör ett direkt hot mot den fantastiska utveckling som skattebefrielsen har bidragit till.

 

Brevet sin sin helhet

Avfall Sveriges tidigare nyheter i frågan:

Regeringen uppmanas återställa skattebefrielsen på biogas

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Senast uppdaterad - 2023-06-01

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer