2023-05-09

Regeringen måste skyndsamt återställa skattebefrielse för biogas och biogasol

I ett brev undertecknat av 81 kommuner och företag uppmanas regeringen att omgående återställa full skattebefrielse för biogas och biogasol med stöd av nya bestämmelser i artikel 44 i EU:s allmänna gruppundantagsförordning (GBER). De nya bestämmelserna innebär en mycket välkommen möjlighet för Sverige att återställa skattebefrielsen i närtid.

Avsändare till brevet är företag som producerar och använder biogas och biogasol. Inom EU:s statsstödsregler betraktas de därför som mottagare av det statsstöd som skattebefrielse utgör. Om EU-kommissionen vid en granskning i efterhand skulle underkänna användningen av GBER skulle dessa företag i värsta fall kunna bli återbetalningsskyldiga. Företagen är väl införstådda med detta, men vill trots det att regeringen återinför skattebefrielse för biogas och biogasol under GBER. Alternativet är att branschen ska bära full skatt i väntan på nya statsstödsgodkännanden från EU-kommissionen. Men det är inte ett gångbart alternativ; branschen kan helt enkelt inte bära full skatt under tiden för EU:s godkännande, som kan ta 15 månader eller mer.

Genom brevet kräver kommunerna och företagen att regeringen omgående förbereder en anmälan om skattebefrielse under GBER (som skickas till Kommissionen när de nya bestämmelserna i GBER har trätt i kraft) samt påbörjar lagstiftningsprocessen för den lagändring som krävs och ger den politisk prioritet.

– Skatten får en direkt bromsande effekt på omställningen till fossilfrihet. Åkerier och kollektivtrafiken, kommuner och lantbrukare är bara några som drabbas. Konsekvenserna förvärras för varje dag som går med full skatt på biogas och biogasol. Det är bråttom. Brevet visar hur viktig skattebefrielsen är för såväl företag som kommuner, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige. Trots att de vet att de kan bli återbetalningsskyldiga om EU-kommissionen ändrar metodik och villkor framgent, vill de ändå att skattebefrielsen återställs under GBER.

 

Bakgrund

Skattebefrielsen för hållbar biogas och biogasol – en av grundbultarna i svensk klimatpolitik – har bidragit till svensk försörjningstrygghet och minskat fossilberoende samt drivit miljö- och klimatomställning i stora delar av samhället. Men efter en dom i EU-tribunalen den 21 december 2022 ogiltigförklarades EU-kommissionens godkännande av den svenska skattebefrielsen. Trots att det bara gått ett par månader sedan Skatteverket meddelade att skattebefrielse för biogas eller biogasol inte längre kan beviljas, syns redan förödande konsekvenser som utgör ett direkt hot mot den fantastiska utveckling som skattebefrielsen har bidragit till.

 

Brevet sin sin helhet

Avfall Sveriges tidigare nyheter i frågan:

Regeringen uppmanas återställa skattebefrielsen på biogas

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Senast uppdaterad - 2023-05-09

Fler nyheter

Biogastankning

2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 dece…

Läs mer
Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Skyltsystem, House Of Sweden Washington Webb

2023-03-23

Nordiskt skyltsystem marknadsförs i USA

Den 22 mars invigdes Svenska Institutets årslånga utställning på House of Sweden i Washington, denna gång på temat grön omställning. Källsortering är…

Läs mer
Csm Biogodsel1 9B965f932f

2023-04-04

Avfall kan ge mer svensk gödsel

Jordbruksverket har nu avrapporterat sitt regeringsuppdrag kring förutsättningar för inhemsk produktion av gödselmedel. Den visar att det finns en bet…

Läs mer
Atervinningsstation

2023-04-28

Kommunernas egen ”hitta din ÅVS”

Avfall Sverige kommer att utveckla en portal där allmänheten ska kunna söka närmaste återvinningsstation eller annan plats för förpackningsinsamling.…

Läs mer
Schaktmassor

2023-05-02

Ny vägledning om massor

Naturvårdsverket har nu släpp en vägledning om tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor.

Läs mer