2022-09-06

S och M vill slopa skatt på förbränning

Både Moderaterna och Socialdemokraterna gjorde igår utspel som innebär att avfallsförbränningsskatten ska avskaffas.Både Moderaterna och Socialdemokraterna gjorde igår utspel som innebär att avfallsförbränningsskatten ska avskaffas.

– Det är mycket glädjande att politiken nu instämmer i att avfallsförbränningsskatten var ett misstag. Den samlade styrmedelsbördan från styrmedel som biooljeskatt, avfallsförbränningsskatt och utsläppsrätter är mycket tung att bära för energiåtervinningsanläggningarna just nu och försvårar nödvändiga investeringar. Detta kommer att göra skillnad, säger Klas Svensson, rådgivare för energiåtervinning på Avfall Sverige.

Moderaternas utspel ingår i deras plan för att säkra energiförsörjningen i vinter. Den innebär i korthet att Svenska Kraftnät ska få i uppdrag att beordra all kraftvärme i Sverige i beredskap för att klara elförsörjningen. De vill också stödja kraftvärmeanläggningarna genom att ta bort skatter på kraftvärme, biooljor och avfallsförbränning.

Socialdemokraterna vill ta bort skatten på avfallsförbränning under nästa år för att skapa bättre förutsättningar att producera mer el. För att finansiera detta vill de ta bort rabatten på energiskatt som stora serverhallar idag har.

Avfallsförbränningsskatten, som infördes i april 2020, har under hela sin korta historia fått utstå hård kritik. Utredningen Brännheta skatter (SOU 2017:83) avrådde av en rad skäl från att införa skatten, och Avfall Sverige och ett flertal andra remissinstanser instämde. Efter införandet har både Avfall Sverige och Skatteverket genomfört utvärderingar av skatten och inte kunnat se någon styreffekt på avfallsflöden, sortering eller materialåtervinning. En utredning som tillsatts för att förbättra skatten genom ytterligare undantag, kom fram till att detta inte skulle förbättra den. Den föreslog dock ändå ett undantag för matavfallsrejekt då detta ingick i uppdraget.

– Ett stort problem kvarstår dock, och det är att Sverige, tillsammans med två andra länder, är de enda EU-länderna som inkluderar avfallsförbränning i EU:s handel med utsläppsrätter, EU-ETS. Det betyder att vi varje år frivilligt ger bort 100-tals miljoner kronor till EU som hade kunnat investeras i svenska anläggningar Det gör det också svårt för våra medlemmar att konkurrera på den gemensamma avfallsbehandlingsmarknaden. Antingen ska alla länders anläggningar vara med, eller inga, säger Klas Svensson.

 

Moderaternas utspel

Socialdemokraternas utspel

Avfall Sveriges rapport om effekterna av förbränningsskatten

Nyhet om Skatteverkets rapport om förbränningsskatten

Fler nyheter

Biogasreaktor

2022-08-31

Hållbarhet och stabilitet i en orolig tid

Tillgången till stabil, planerbar och reglerbar kraft har blivit än mer akut nu när hela Europa på kort tid behöver ställa om sin energiförsörjning. V…

Läs mer
Naturvardsverkets Entre 02

2022-09-06

Förslag om ändrat kommunalt ansvar

Naturvårdsverket har haft ett regeringsuppdrag att utreda om kommunens ansvar för vissa avfallsströmmar av kommunalt avfall bör tas bort från kommunen…

Läs mer
Startsidan

2022-09-12

Nya avfallsverige.se

Nu har vi, som ni ser, lanserat nya avfallsverige.se! Vår förhoppning är att det ska bli lättare för dig som besökare att hitta det du söker. Det finn…

Läs mer
Matavfall Forpackat

2022-10-04

Snart olagligt slänga förpackat avfall

Från årsskiftet måste avfall skiljas från sin förpackning innan det slängs. Det kommer att ge livsmedelshandeln en del att göra.

Läs mer
Energiatervinning

2022-10-04

Bra att slopa förbränningsskatten

Avfall Sverige tillstyrker i sitt remissvar förslaget om avskaffandet av en skatt på avfall till förbränning, eftersom skatt på energiåtervinning och…

Läs mer
Biogasstatistik 2021 (1)

2022-09-30

Användningen av biogas slår rekord

Den svenska biogasproduktionen steg med 5 procent under 2021 till 2,3 TWh. Nettoimporten av biogas steg under samma år med hela 34 procent till 2,5 TW…

Läs mer