2022-09-06

S och M vill slopa skatt på förbränning

Både Moderaterna och Socialdemokraterna gjorde igår utspel som innebär att avfallsförbränningsskatten ska avskaffas.Både Moderaterna och Socialdemokraterna gjorde igår utspel som innebär att avfallsförbränningsskatten ska avskaffas.

– Det är mycket glädjande att politiken nu instämmer i att avfallsförbränningsskatten var ett misstag. Den samlade styrmedelsbördan från styrmedel som biooljeskatt, avfallsförbränningsskatt och utsläppsrätter är mycket tung att bära för energiåtervinningsanläggningarna just nu och försvårar nödvändiga investeringar. Detta kommer att göra skillnad, säger Klas Svensson, rådgivare för energiåtervinning på Avfall Sverige.

Moderaternas utspel ingår i deras plan för att säkra energiförsörjningen i vinter. Den innebär i korthet att Svenska Kraftnät ska få i uppdrag att beordra all kraftvärme i Sverige i beredskap för att klara elförsörjningen. De vill också stödja kraftvärmeanläggningarna genom att ta bort skatter på kraftvärme, biooljor och avfallsförbränning.

Socialdemokraterna vill ta bort skatten på avfallsförbränning under nästa år för att skapa bättre förutsättningar att producera mer el. För att finansiera detta vill de ta bort rabatten på energiskatt som stora serverhallar idag har.

Avfallsförbränningsskatten, som infördes i april 2020, har under hela sin korta historia fått utstå hård kritik. Utredningen Brännheta skatter (SOU 2017:83) avrådde av en rad skäl från att införa skatten, och Avfall Sverige och ett flertal andra remissinstanser instämde. Efter införandet har både Avfall Sverige och Skatteverket genomfört utvärderingar av skatten och inte kunnat se någon styreffekt på avfallsflöden, sortering eller materialåtervinning. En utredning som tillsatts för att förbättra skatten genom ytterligare undantag, kom fram till att detta inte skulle förbättra den. Den föreslog dock ändå ett undantag för matavfallsrejekt då detta ingick i uppdraget.

– Ett stort problem kvarstår dock, och det är att Sverige, tillsammans med två andra länder, är de enda EU-länderna som inkluderar avfallsförbränning i EU:s handel med utsläppsrätter, EU-ETS. Det betyder att vi varje år frivilligt ger bort 100-tals miljoner kronor till EU som hade kunnat investeras i svenska anläggningar Det gör det också svårt för våra medlemmar att konkurrera på den gemensamma avfallsbehandlingsmarknaden. Antingen ska alla länders anläggningar vara med, eller inga, säger Klas Svensson.

 

Moderaternas utspel

Socialdemokraternas utspel

Avfall Sveriges rapport om effekterna av förbränningsskatten

Nyhet om Skatteverkets rapport om förbränningsskatten

Senast uppdaterad - 2022-09-06

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Källsortering, Tyskland

2023-06-13

”De flesta EU-länder missar återvinningsmålen”

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025,…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-06-27

Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att ett stöd även un…

Läs mer
SAH Nyhet

2023-06-30

Här är Svensk avfallshantering 2022

Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall i Sverige 2022 visar att mängden uppgick till 4,7 miljoner ton, vilket motsvarar 449 kg per person. Det…

Läs mer
Almedalen

2023-06-30

Almedalen: Nytt insamlingssystem, plast och beredskap

Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan o…

Läs mer
Low 1688643599

2023-07-06

EU-förslag om textil samt skärpta mål för matavfall

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn.…

Läs mer