2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens förslag till ny reglering.

Förpackningsförordningen är tänkt att ersätta det tidigare förpackningsdirektivet. Om Kommissionens förslag godkänns innebär det att regleringen går från att sätta ramarna för nationell lagstiftning till att gälla direkt i alla medlemsländer oberoende av nationell lagstiftning. 

Kommissionen föreslår en rad nya och förtydligade krav och förbud:

Förslaget ska nu behandlas i EU-parlamentet och Ministerrådet.

Mindre avfall och stora klimatvinster

Målet med förordningen är att minska mängden förpackningar med 15 procent till 2040, vilket skulle innebära en total minskning av avfallet inom EU med 37 procent. Särskild vikt läggs vid att minska mängden plastförpackningar.

EU-kommissionen menar att dessa förslag kommer att skapa nya affärsmöjligheter för industrin och minska behovet av nya material. Den nya förpackningsförordningen ska också öka Europas återvinningskapacitet och göra oss mindre beroende av primära resurser och externa leverantörer. Sammantaget ska detta bidra till att förpackningssektorn ska kunna uppnå klimatneutralitet senast 2050.

Avfall Sverige kommer att analysera EU-kommissionens förslag till förpackningsförordning och återkommer med kommentarer kring det.

 

EU-kommissionens förslag: Proposal for a revision of EU legislation on Packaging and Packaging Waste

EU-kommissionens pressmeddelande

EU-kommissionens frågor och svar om förordningen om förpackningar och förpackningsavfall

Fler nyheter

Teabag Plast

2022-12-01

EU vägleder kring bioplast

I ett ramdokument reder EU-kommissionen ut begreppen kring biobaserad, komposterbar och biologiskt nedbrytbar plast, och ger vägledning kring när och…

Läs mer
Insamling Villa

2022-12-05

Bättre sortering fastighetsnära

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mäng…

Läs mer
Flytande Biogas Vafabmiljo

2022-12-12

Vafabmiljö får Biogasutmärkelsen

En innovativ satsning på småskalig produktion av flytande biogas har tilldelats 2022 års Biogasutmärkelse av det regionala nätverket BioDriv Öst. Anlä…

Läs mer
Energiåtervinning Lucka Eld

2022-12-16

Nu skrotas skatten på avfallsförbränning

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer
Kommunplast

2023-01-09

Systemförändring krävs för cirkulär plasthantering

I söndagens Rapport lyftes ett viktigt problem: svårigheterna att materialåtervinna plast. ”Det är ett systemfel när så stora mängder bra material int…

Läs mer