2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens förslag till ny reglering.

Förpackningsförordningen är tänkt att ersätta det tidigare förpackningsdirektivet. Om Kommissionens förslag godkänns innebär det att regleringen går från att sätta ramarna för nationell lagstiftning till att gälla direkt i alla medlemsländer oberoende av nationell lagstiftning. 

Kommissionen föreslår en rad nya och förtydligade krav och förbud:

Förslaget ska nu behandlas i EU-parlamentet och Ministerrådet.

Mindre avfall och stora klimatvinster

Målet med förordningen är att minska mängden förpackningar med 15 procent till 2040, vilket skulle innebära en total minskning av avfallet inom EU med 37 procent. Särskild vikt läggs vid att minska mängden plastförpackningar.

EU-kommissionen menar att dessa förslag kommer att skapa nya affärsmöjligheter för industrin och minska behovet av nya material. Den nya förpackningsförordningen ska också öka Europas återvinningskapacitet och göra oss mindre beroende av primära resurser och externa leverantörer. Sammantaget ska detta bidra till att förpackningssektorn ska kunna uppnå klimatneutralitet senast 2050.

Avfall Sverige kommer att analysera EU-kommissionens förslag till förpackningsförordning och återkommer med kommentarer kring det.

 

EU-kommissionens förslag: Proposal for a revision of EU legislation on Packaging and Packaging Waste

EU-kommissionens pressmeddelande

EU-kommissionens frågor och svar om förordningen om förpackningar och förpackningsavfall

Senast uppdaterad - 2023-02-08

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Biogastankning

2023-09-04

Fortsatt osäkert om skattebefrielsen

Det är fortsatt osäkert om skattebefrielsen för biogas och biogasol kan återinföras. Det finns dock vissa förhoppningar om att EU-kommissionen redan i…

Läs mer
Matavfall Forpackat

2023-10-30

Förpackat avfall – detta gäller från nyår

Från den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från sitt innehåll.

Läs mer
Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Ulrika Frick Höstmötet 23

2023-11-14

Avfall Sveriges höstmöte: Allt ljus på insamlingen

De närmaste årens omvälvande förändringar av avfallshanteringen ställer stora krav på en effektiv insamling. Den ska möjliggöra hög återvinning av för…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer