För medlemmar

Nyheter

Vi fyller löpande på med nytt innehåll på sidorna som rör förpackningsinsamlingen.

För att inte missa viktigt material vill vi göra er uppmärksamma på att vi sedan den 1 september publicerat nytt på följande sidor:

dokument ikon

Projekt ÅVS-portal i gång

Avfall Sverige håller på att bygga upp en portal som hanterar samtliga återvinningsstationer (ÅVS) i Sveriges kommuner med ungefär samma funktioner som idag finns på FTIs ”Hitta återvinningsstation”. Bakgrunden till detta är förstås att kommunerna vid årsskiftet övertar ansvaret för insamlingen av förpackningsavfallet och att en stor del av kommunerna valt att fortsätta använda återvinningsstationerna under en övergångsperiod.

Här kommer allmänheten att kunna hitta sin närmaste ÅVS, men också se vad man kan lämna på olika ÅVS:er, när det är tömt och städat och göra felanmälan.

Kommunerna lägger själva upp informationen på den gemensamma plattformen.

Avfall Sverige möjliggör nu också utveckling av QR-koder för kommunerna, vilket underlättar kommunikationen.

Projektledare på Avfall Sverige är Jenny Westin.

 

Tidsplan

En första version av databasen med alla återvinningsstationer ska vara på plats före årsskiftet. Dessa kommer då att visas och vara sökbara på webbplatsen sopor.nu som just nu är under omarbetning.

Runt månadsskiftet september-oktober kommer Avfall Sverige kalla till ett första avstämningsmöte med referensgruppen.

Under andra halvan av november siktar vi på att kunna köra igång tester av API:et.

(Senast uppdaterad - 2023-09-20)

Läs mer om hur det kommer att gå till

Senast uppdaterad - 2023-09-21