Fakta & statistik

Det är dags att göra det osynliga avfallet synligt!

Miljöengagemanget växer och konsumtionens påverkan på miljön blir allt tydligare. Men en sida av konsumtionen som inte många känner till är att det uppstår mycket avfall vid tillverkningen av olika produkter, avfall som inte syns. Ett exempel: En laptop väger ungefär 3 kilo men genererar hela 1 200 kilo osynligt avfall när den produceras! Det är alltså inte alltid det som syns som väger tyngst.

Att avfallet från tillverkningen inte syns gör det svårt för konsumenten att förstå vilken miljöpåverkan produkten i sin helhet har. Det ska vara lättare för konsumenterna att ta ansvar för sina inköp. Därför måste det osynliga avfallet göras synligt och kunskapen om det måste öka så att avfallsmängderna på sikt kan minska. Ökad kunskap gör att konsumenten kan fatta bättre underbyggda beslut vid sina inköp.
En hållbar konsumtion kräver flera förändringar. Produkter behöver få en längre livslängd, bli enklare att reparera, bli lättare att återvinna och slutligen måste de vara helt giftfria den dag de ska återvinnas. Genom att öka produkternas livslängd minskar behovet av nyproduktion och därmed mängden avfall som uppstår vid tillverkning. Ett stort ansvar för att detta ska kunna bli verklighet vilar på de som beslutar om styrmedel för produktion och konsumtion. Genom att synliggöra det osynliga för fler, uppmuntras även konsumenterna till en mer hållbar konsumtion.

Det finns inget avfall, det är Avfall Sveriges vision. Det betyder att vi vill skapa en framtid utan avfall där jordens resurser sparas, inget onödigt konsumeras och där allt kommer till optimal nytta. Ett samhälle som bygger på cirkulär ekonomi, helt enkelt. Kommunerna har en viktig roll i detta arbete, både genom den upphandling man gör och genom den nära kontakt man har med medborgarna.

Sprid budskapet om #osynligtavfall

Vi hoppas att du vill vara med och synliggöra det osynliga avfallet. Oavsett om du är beslutsfattare, producent eller konsument.

Vårt mål är att alla beslutsfattare som har möjlighet att påverka inom det här området ska ha hållbarhetsfrågorna på sin agenda. Det första steget för en mer cirkulär ekonomi är rätt styrmedel som gynnar en mer cirkulär produktion och uppmuntrar till återanvändning.

Producenterna arbetar givetvis redan med frågan, men de måste tydliggöra hur avfallet ska minska. Avfall Sverige samtalar och samarbetar gärna i denna fråga.

Allmänheten ska ha en rimlig chans att förstå att det inte alltid är det som syns som väger tyngst.

Kommunerna har en viktig roll i arbetet med att minska mängden avfall

Avfall Sveriges medlemmar arbetar för förebyggande av avfall bland annat genom att underlätta för medborgarna att laga, låna och återvända. Vår främsta prioritet är att undvika att avfall uppstår. Det görs genom hållbarare produktion och konsumtion. Därför lyfter vi denna fråga genom kampanjen #osynligtavfall.

Tillsammans kan vi få fler att förstå, hur viktigt det är att skynda på arbetet med att minska mängden avfall. Tillsammans gör vi det osynliga avfallet synligt - det vinner vi alla på.

Senast uppdaterad - 2022-08-10