För medlemmar

Nätverksträff Avfall Web

Avfall Sverige bjuder in till träff i nätverket för statistik & benchmarking den 4-5 maj 2023 med tema Avfallsplaner med fokus på uppföljning.
Kommunernas avfallsplaner har varit av stor betydelse för utvecklingen av avfallshanteringen de senaste decennierna. Kommunerna har tagit fram ambitiösa mål om bland annat minskade avfallsmängder och ökad materialåtervinning. För att följa upp mål och åtgärder behövs bra statistik. Avfall Web är ett av de verktyg som kan användas för uppföljningen.

På träffen får vi ta del av hur kommuner arbetar med åtgärder och uppföljning av avfalls- och kretsloppsplaner. Det finns många utmaningar för att nå mål om till exempel minskat restavfall och ökad materialåtervinning. Men också många möjligheter, till exempel kommande krav på fastighetsnära insamling av förpackningar. Det blir workshop om åtgärder för att öka materialåtervinning och hur Avfall Web kan användas för att stödja uppföljningen av avfallsplaner. 

Naturvårdsverket medverkar och berättar om hur de arbetar med uppföljning av kommunalt avfall och materialåtervinning samt presenterar aktuell status för ett regeringsuppdrag om Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall.

Träffen riktar sig till personer som arbetar med inmatning och användning av statistik och nyckeltal i Avfall Web. Den syftar till att utveckla användningen av statistik och benchmarking som grund för att styrning och utveckling av verksamheten. Benchmarkingen kommer att vara fokuserad på deltagande kommuner/bolag med förslag på hur detta kan användas på hemmaplan, såväl i sin egen organisation som i sina nätverk.

Var: Fagerudd Spa & konferens, Enköping
När: Kl. 13.00 den 4 maj till kl 13.00 den 5 maj 2023
Pris: 4 500 kr

Anmälan: Senast 4 april via Simple Sign-up: https://simplesignup.se/event/202670

Frågor: Jenny Westin, 040-35 66 15 eller jenny.westin@avfallsverige.se

Senast uppdaterad - 2023-03-03