Höstmöte 2023

Välkomna till Avfall Sveriges höstmöte 8-9 november!

Höstmötet ger hjälp att finslipa insamlingen

Äntligen är det dags för avfallsbranschens samlingspunkt nummer ett under hösten! Varmt välkomna till Avfall Sveriges höstmöte i Uppsala den 8–9 november med tema insamling och ÅVC. Till skillnad från de senaste årens digitala höstmöten erbjuds nu efterlängtade möjligheter för mingel med branschkollegor. Dessutom arrangeras en miniutställning i anslutning till temat där Avfall Sveriges associerade medlemmar visar sina insamlings- och logistiklösningar.

Konferensen leds av moderatorn Cecilia Nebel som kommer att guida oss igenom konferensens tema. Du kan se fram emot så väl klargörande som inspirerande presentationer om förpackningsinsamlingen, kommande regler kring bioavfall, design av insamlingssystem, smart kommunikation med medborgare, klimatsmarta val av insamlingsfordon och mycket mer.

Program

Programmet för höstmötet är preliminärt, ändringar kan komma.

Programmet i PDF för nedladdning

 

Onsdag 8 november

09.00

Kaffe och registrering, utställningsmingel

10.00

Välkommen och inledning

Tony Clark

Avfall Sverige

Cecilia Nebel

Moderator

Allt ljus på insamlingen

Johan Karlsvärd

Ordförande arbetsgruppen Insamling

Peter Nyström

Ordförande arbetsgrupp återvinningscentral

Lägesrapport om förpackningsinsamlingen – Hitta återvinningsstation och udda förpackningar

Jenny Westin

Avfall Sverige

11.00

Paus

11.15

Lyckat försök med grovplast

Patrik Lövgren

Sysav

Ta kontrollen över invasiva växter

Camilla Nilsson

Avfall Sverige

Verktyg för mer matavfall till återvinning

Angelika Blom

Avfall Sverige

12.15

Lunch och utställningsmingel

13.30

En politiker talar om återbruk

Ulrika Frick

Mölndals stad

Handbok för avfallsutrymmen – nu ännu bättre

Jon Nilsson-Djerf

Avfall Sverige

Smarta tunnor funkar bra

Per Gunnarsson

SSAM

14.30

Kaffepaus, utställningsmingel

15.15

Smart avfallsrådgivning

Göran Svensson

NSR

Lotta Lewis-Jonsson

NSR

Så fick vi bättre sortering i våra flerbostadshus

Ingela Morfeldt

VA Syd

Maria Nilsson

HSB

Tio avfallsslag vid villan – hur är det möjligt?

Niels Remtoft

Brancheforeningen Cirkulær

16.20

Avslutning dag 1

19.00

Middag med underhållning

Torsdag 9 november

09.00

Presentation av dagens program

Cecilia Nebel

Moderator

Kampanj ska göra svenskarna till återvinnare

Anna-Carin Gripwall

Avfall Sverige

- mer om kommunikation förpackningar
- plastkampanjen
- nya sopor.nu

30 miljoner tillfällen till kommunikation – ny handbok för ÅVC

Thomas Thernström

Ramboll

Möjligheter med QR-koder på återvinningscentral

Katarina Bergsten

Skellefteå

10.00

Kaffepaus och utställningsmingel

10.30

Vässa medarbetarna

Sabina Sparr

Nodava

Thomas Nylund

Sobona

Publikfrågor

10.50

Nytänk på återvinningscentralen- fyra spännande nedslag presenteras

Camilla Nilsson

Avfall Sverige

Hitta rätt kunder för ert återbruk

Emma Ramström

Tyréns

11.30-12.45

Lunch och utställningsmingel

Förnybara drivmedel - idag och i framtiden

Ingrid Nohlgren, Chalmers Industriteknik

Föreläsning presenteras inom kort

Så beräknar du transporternas energi- och klimatavtryck

Andreas Hanning

Enweave

Peter Årnes

Kretslopp och Vatten Göteborgs stad

13.55

Kort paus

Rapporterna som löser vardagsproblemen på återvinningscentralerna

Peter Nyström

Ordförande Arbetsgruppen ÅVC

Aktuellt från Avfall Sverige

Tony Clark

Avfall Sverige

15.00

Avslutning med kaffe

Pratisk information 

Här samlar vi praktisk information om Avfall Sveriges höstmöte. 

Utställare

Äntligen är det dags för avfallsbranschens samlingspunkt nummer ett under hösten! Varmt välkomna att ställa ut vid Avfall Sveriges höstmöte i Uppsala den 8–9 november med tema insamling och ÅVC. Till skillnad från de senaste årens digitala höstmöten erbjuds nu efterlängtade möjligheter för mingel med branschkollegor.

Inbjudan till Avfall Sveriges associerade medlemmar går i första hand till dem som har en relevant koppling till konferensens tema ”Insamling och ÅVC”. Miniutställningen består av totalt 30 utställningsytor. Det är ”först till kvarn” som gäller.

Utställningen är en ”minivariant” som inkluderar:

 • utställningsyta om ca 2x2 meter vilket ger plats till maximalt 2 personer och roll-up
 • ett ståbord
 • en sladd

Utställningskostnader:

(fullt)

Utställningskostnad per utställande företag 3 500 kr.
Avser två heldagar 8–9 november
Utställningsytan är 2x2 m, 1 ståbord och el.
Kostnad tillkommer för ev. barstol.

Deltagarkostnad för utställare (max. 2 deltagare per utställare)
Avser dagkonferens som inkluderar föreläsningar, fika och lunch.    

 • Dagkonferens 8/11 per deltagare (exkl. kvällens middag) 2 750 kr
 • Dagkonferens 9/11 per deltagare 2 750 kr

Om man som utställare vill delta på hela konferensen (inkl. middag) gäller deltagarkostnad till konferensen i sin helhet till medlemspris.

Frågor besvaras av jon-djerf@avfallsverige.se

Anmälda utställare

 

Bintel AB

Bintel arbetar stenhårt för att, tillsammans med våra kunder, digitalisera avfallsbranschen, så att vi steg för steg eliminerar ineffektivitet, skapar besparing och reducerar branschens CO₂ avtryck till ett absolut minimum.

BioBag Sverige

BioBag är en av de största tillverkarna i världen av komposterbara & biologiskt nedbrytbara påsar/säckar för insamling av matavfall. Genom att använda BioBag undviker man spridningen av mikroplaster. BioBag för matavfall

 • Andas och reducerar vikt på matavfallet upp till 25% på 7 dagar (WVTR)
 • Färre problem med flugor & larver sommartid
 • Färre problem med fastfrysningar i kärl vintertid
 • Färre problem med lukt & mögel sommartid
 • Mer mängder matavfall in till anläggningen
 • Bättre hygien under diskbänk samt för de som hanterar & transporterar matavfallet 
 • Uppfyller de nya kraven i SPCR-120
 • Inga mikroplaster
 • Förnyelsebara råvaror
 • Biologiskt nedbrytbara (EN-13432) 
 • Komposterbara (EN-13432)

BM System AB

BM System visar FetchPlanner, vårt system för avfalls-och återvinningsbranschen. Med FetchPlanner kan man planera, följa upp, kvalitetssäkra, debitera och optimera verksamhet inom er bransch. Ni är välkomna till vår monter för att diskutera hur vi kan göra er verksamhet bättre, med högre kvalité och effektivitet!

C3C Engineering AB

C3C

C3C Engineering – Mer än bara betongblock! Hos oss finner ni helhetslösningar för alla anläggningar inom avfalls-och återvinningsbranschen. C3C Blocksystem® för materialfickor, nätningsramper, brand -och bullerskydd mm. I vår monter presenteras också vårt koncept för Robusta sorteringshallar. Välkomna till ett kreativt byggbolag med över 220 års samlad erfarenhet av prefabbetong. Med hjärta och hjärna och ett unikt nätverk av samarbetspartners levererar vi världsledande lösningar som tydligt skapar nytta för våra beställare. Robust, flexibelt och kostnadseffektivt!

Eko Service Skandinavien AB

Eko Service Skandinavien AB behandlar och destruerar det farliga avfallet kylskåp och byggisoleringar som haft CFC (freon) som blåsmedel.

Envac Scandinavia AB

Envac är världsledande inom automatiserad avfallshantering. Våra sopsugssystem och optiska sorteringsanläggningar gör städer smartare och mer hållbara, och möjliggör en mer effektiv och miljövänlig resursåtervinning.

Facility Labs AB

Facility Labs kan med smart teknik bearbeta stora mängder data för att ge användare en korrekt bild av den infrastruktur som omger återvinningscentraler, trafikmiljöer och handelsplatser. Facility Labs tillhandahåller ett inpasseringssystem till återvinningscentraler. Inpasseringssystemet erbjuder ett kombinerat statistik- och fakturasystem med automatisk fakturering av vissa besökargrupper. Vi utför även nulägesanalyser, som är en analys över besökarna till en återvinningscentral. Statistiken ger en bra bild av när besökarna ankommer, vilken typ av besökare (privat, företagare) samt upptagningsområde mm.

Full Bin AB

Full Bin erbjuder on-demand tjänster och incidentrapportering som inte bara stärker kommunikationen med allmänheten utan även förstärker ESG-prestanda för företag och privata organisationer. Med kostnadseffektiva lösningar fokuserar de på att förbättra kundservice, bygga långsiktiga relationer och vara en pålitlig partner.

Ideando AB

Ideando erbjuder lösningar och tjänster för insamling av fett och matolja från hushåll. Förutom Miljötratten, som används flitigt av kommuner för nå ut med information om att matolja inte hör hemma i avloppet, så erbjuder företaget även en insamlingstjänst för matolja. Genom återvinning av den värdefulla resurs som matolja utgör, så lyfter vi upp en ofta förbisedd fraktion i avfallstrappan. Ambitionen är att underlätta för kommunerna och erbjuda det mesta för att kommunicera och nå ut med information om "fettvett" till kommuninvånare.

ILAB Container AB

ILAB Container AB ska erbjuda och konstruera enkla, säkra och funktionella containrar för insamling, sortering och transport av återvinningsbara material samt produkter för entreprenadbranschen i Norden. Tack vare flera års erfarenhet och utveckling av containrar kan vi leverera trygghet, expertis samt högkvalitativa produkter inom återvinningsbranschen.

JOAB försäljnings AB

JOAB är ledande inom påbyggnadsbranschen för lastbilar i Norden. Vi utvecklar, tillverkar och säljer liftdumpers, lastväxlare, fastflak med kran, marknadens smartaste skiftessystem Cameleont™ samt sopbilar. JOAB är även exklusiv distributör av HMF kranar i Sverige och Finland. Våra kunder är privata och kommunala återvinningsentreprenörer, åkerier, lastbilstillverkare, lastbilsåterförsäljare samt andra påbyggare. Mer än 50 års erfarenhet inom branschen har gett oss ett stort kunnande i huset. JOAB, med dig sedan 1963

NTM

NTM är ett 70-årigt familjeägt företag från Finland med en affärsidé att utveckla, tillverka och erbjuda högkvalitativa produkter för insamling av avfall och återvinningsmaterial, enligt kundspecifika behov och krav. NTM tillhandahåller ett stort utbud av lösningar och funktioner, såsom bak-, sido-, frontlastare samt specialfordon. NTM är ledande leverantör i Norden av flerfackskombinationer, där fokus ligger på transportekonomi, miljö och den kvalitativa insamlingen av avfall sorterat direkt vid källan. MAKES ZERO WASTE POSSIBLE

PWS Nordic AB

PWS (1)

PWS Nordic AB driver innovativ avfallshantering med exempel som Quattro Select för källsortering nära hemmet och praktiska källsorteringsmöbler. Vårt underjordsbehållare, UWS, sparar utrymme och möjliggör diskret avfallshantering med flera fraktioner. Vi erbjuder många lösningar för källsortering fastighetsnära och på publika platser. Vi lägger stor vikt vid att erbjuda hög kvalitet, ergonomisk design och enkel användbarhet för att underlätta källsortering och främja resursutnyttjande.

Quatra Sweden AB

Quatra

Quatra samlar in och omvandlar använda matoljor och fetter till väsentliga råvaror för biobränslen och bidrar aktivt till ansvarsfull resurshantering. På så sätt bidrar vi i hög grad till EU:s gröna giv, som vill göra Europa CO₂-neutralt till år 2050.

San Sac

San Sac

San Sac är Sveriges ledande leverantör av avfallslösningar. Sedan 1962 är källsortering en helt naturlig del av vår vardag. Vi har kunskap, produkter och innovativa lösningar som hjälper kommuner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att göra sitt för den lokala miljön. Frågorna är många när det gäller beslut av nya avfallslösningar, ingen miljö är den andra lik. Vi har källsorteringslösningar för alla typer av miljöer och platser, hur kan vi hjälpa dig?

Sesam Container

Sesam Containers erbjuder en säker, hållbar och mycket omtyckt lösning för en kontrollerad bottentömning via truckens gaffelspridning. Standardstorlekarna är från 600 till 2600 liter men vi tillverkar gärna Sesams helt enligt våra kunders önskemål vad gäller mått mm. Trots att vi funnits länge och har flera hundra kunder från i princip alla branscher går vi fortfarande lite under radarn för många. Som utställare ser vi därför framemot att få visa hur våra Sesams bland annat används på Vaxholms ÅVC, i Helsingborgs Hamn och i HEM´s Returburk.

Svenco Papperssäckar AB

Svenco 100 År 1921 2021 44 John Foitzik

Svenco Papperssäckar AB, etablerat 1921, har sedan början av 1960-talet varit verksam i renhållningsbranschen. Bolaget har sedan 1966 producerat papperssopsäckar i egna produktionsanläggningar. Bolaget har också varit med och introducerat matavfallspåsen på den svenska marknaden och har sedan 1995 varit delaktig i produktion av kompostpåsar.

Swedlock

Swedlocks digitala låssystem löser utmaningarna med nycklar, tillgänglighet och säkerhet inom samhällsviktiga verksamheter som hemtjänst, räddningstjänst, renhållning och infrastrukturbolag. Låssystemet lever upp till högt ställda krav på säkerhet och ger verksamheterna möjlighet att använda sina resurser mer effektivt, tryggt och säkert. Låssystem innehåller lösningar för alla låstyper, från cylindrar till hänglås. Huvudkontor med utvecklingsavdelning finns i Halmstad, där vi även har vår tillverkning och försäljning. Swedlock har i dagsläget ett 70-tal anställda, men befinner sig i en expansiv fas.

Van Werven Sweden AB

Van Werven specialiserar sig på att skapa högkvalitativa sekundära råvaror från hårdplast som samlats in från bygg/anläggningsbranschen, industrin samt kommunala återvinningscentraler. Vi sorterar, tvättar och slut-processar plastavfallet i en mängd kvalitéer. Med våra 18 års erfarenhet att hantera denna typ av materialflöden så kan vi hålla en marknadsledande återvinningsgrad och renhetsgrad. Den återvunna råvaran återförs till plastindustrin inom Europa med målet att allt plastavfall som vi samlat in och processats Norden skall återföras till plastindustrin i Norden.

Varig Teknik & Miljö AB

Varig Teknik marknadsför avfallskomprimatorer, träkrossar, rullkomprimatorer, kanalpressar, balpressar och omlastningsstationer på den svenska marknaden. Vi arbetar med främst tyska tillverkare av premiumutrustning som vi kundanpassar efter behov och krav.

Senast uppdaterad - 2023-11-17