Höstmötet 2022

Välkomna till Avfall Sveriges digitala höstmöte 16-17 november med tema ”Avfallshanteringens game changers”!

Vi lever i en spännande tid. Stora utmaningar väntar, men också stora möjligheter.
Inom avfallshanteringen ser vi nya lösningar ta form, och många av dem kommer att innebära verkliga genombrott i vår syn på avfallet och hur det hanteras.

Några av framtidens snackisar kommer att presenteras på Avfall Sveriges höstmöte. Programmet bjuder på spännande presentationer som ger avfallsbranschen inspiration och kunskap för att utveckla, testa och genomföra, men kanske framförallt utmana sina tankesätt för att nå vår vision: Det finns inget avfall.

Under programmets första dag tittar vi närmare på hur game changers krokar arm med nya styrmedel som exempelvis EUs förslag till ekodesignförordning. Vilka utmaningar väntar här för avfallsbranschen vad gäller reparationsgarantier, ökat återbruk och produktpass? Dessutom serveras det aktualiteter, bland annat kring insamling av förpackningar, och presentation av nya rapporter som är på gång från Avfall Sverige.

Programmets andra dag kickar igång med energigivande game changers. Energikrisen skjuter fram positionerna om avfallsenergi, biokol och biogas och samtidigt som huvudfokus är att leverera fossilfri energi. Programmet zoomar även in intressanta innovationer som game changers.

Sista anmälningsdag är den 7 november! 

Program

Program i utskriftsformat

Onsdag 16 november

09.00

Välkommen!

Tony Clark, vd Avfall Sverige och moderator Cecilia Nebel

09.15

Lagstiftarna skapar game changers

Ekodesign och ”rätt att reparera” – nya styrmedel i Europa

Carl Dalhammar

Internationella miljöinstitutet Lunds universitet

Mål: Hållbara produkter via en global standard för produktpass

Magnus Nikkarinen

Svensk Handel 

10.20

Paus

Vi effektiviserar reperationer

Wilhelm Hamilton

Reclaimit

Stopping Take-Make-Destroy (föreläsning på engelska)

Hedda Roberts, Master's student in Environmental Management and Policy

11.15

Paus

Minska rivningar av byggnader och öka renovering med fokus på återbruk

Anna Bernstad Saraiva, Malmö stad

Cirkularitet i upphandlingar

Victoria Westergren, Upphandlingsmyndigheten

12.00

Lunchpaus

13.00

Senaste nytt om kommunernas ansvar för insamling av förpackningar

Vilka regler gäller?

Sven Lundgren

Avfall Sverige

Förslag till föreskrifter om ersättning m.m.

Camilla Westlund och Nina Avdagic-Lam, Naturvårdsverket

Avfall Sveriges stöd till medlemmarna

Jenny Westin, Avfall Sverige

Avfall Sverige

Så här förbereder vi för flytt till kommunalt ansvar

Jan Troell, TMR och Helena Nylén, FTI

14.10

Paus

14.20

Aktuellt från Avfall Sverige

Nya rön du inte bör missa – rapport från Avfall Sveriges utvecklingssatsning

Jessica Christiansen

Avfall Sverige

Aktuellt från Avfall Sverige

Tony Clark

Avfall Sverige

15.00

Avslutning

Torsdag 17 november

09.00

Inledning

Cecilia Nebel

Moderator

09.05

Energigivande game changer

Ändlösa möjligheter med biokol

Ludvig Landén

NSR

Avfallsenergi – en kraft att räkna med

Malin Dahlroth

Sysav

Vägar till mindre mängder återvinningsbart avfall till energiåtervinning

Jenny Sahlin

Profu

Bättre med papperspåse till restavfallet

Malin Pettersson

Karlstad Energi

10.30

Paus

Klimatklivet flyttar fram positionerna för biogasen

Anna Bredberg

Naturvårdsverket

Stor potential för biogas i syd

Daniel Tamm

Rise

Möjligheter med småskalig LBG-produktion

Henrik Westman

VafabMiljö Kommunalförbund

12.00

Lunchpaus

13.00

Innovativa game changers

Sluta deponera fönster och dörrar med glas i!

Hannes Rosvik

SÅM

Insamling av grovavfall i samarbete med Tipptapp

Jan Setréus

Nacka vatten och avfall

ShareTex – Ett nytt perspektiv inom textilåtervinning

Miguel Sanchis Sebastia

ShareTex

14.20

Paus

Kommunens roll och ansvar i framtidens avfallshantering

Erik Herngren

Kairos Future

15.00

Avslutning

Talare

Cecilia Nebel

Cecilia Nebel

Moderator

Carl Dalhammar

Carl Dalhammar

Docent, Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet, styrelseledamot i Re:Source och medlem i Rådet för forskningsfrågor på Konkurrensverket

Magnus Nikkarainen Webb

Magnus Nikkarinen

Hållbarhetsansvarig Svensk Handel

Wilhelm Hamilton, Reclaimit

Wilhelm Hamilton

Vd Re:claim it

Hedda Roberts

Hedda Roberts

International Institute of Industrial and Environmental Economics, Lund University.

Anna MKB Bild

Anna Bernstad Saraiva​

Hållbarhetsstrateg, Byggprojektenheten Stadsfastigheter Malmö Stad

Victoria Westergren Pressbild 1 Webb

Victoria Westergren

Upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten

Sven Lundgren

Sven Lundgren

Chefsjurist, Avfall Sverige

Naturvårdsverket, Camilla Westlund

Camilla Westlund

Naturvårdsverket

WIN 20221102 14 29 55 Pro

Nina Avdagic-Lam

Naturvårdsverket

Jenny Westin

Jenny Westin

Senior rådgivare, Avfall Sverige

LMJ0389 Jantroell (1)

Jan Troell

TMR

Helena Nylen

Helena Nylén

FTI

Jessica Christensen

Jessica Christiansen

Utbildnings- och utvecklingschef, Avfall Sverige

Csm Tony Clark Liggande Foto Andreas Offesson 5E7dbf7a64

Tony Clark

Vd, Avfall Sverige

Ludvig Landen Webb

Ludvig Landén

NSR

Malindahlroth

Malin Dahlroth

Sysav

Jenny Sahlen

Jenny Salin

Profu

Malin Pettersson, Karlstad Energi Webb

Malin Pettersson

Karlstad Energi

Anna Bredberg

Enhetschef för Klimatklivets transportenhet på Naturvårdsverket

Daniel Tamm 150X150

Daniel Tamm

Rise

Henrik Westman

Henrik Westman

VafabMiljö

Profilbild Hannes

Hannes Rosvik

SÅM

Jan Setreus

Jan Setreus

Nacka vatten och avfall

Picture Miguel Sanchis

Miguel Sanchis Sebastia

ShareTex

Erik Herngren

Erik Herngren

Kairos Future

Pratisk information 

Här samlar vi praktisk information om Avfall Sveriges digitala höstmöte.