Utbildningar

Grundkurs avfallsanläggningar

Syftet med kursen är att ge en helhetsbild av arbetet och de verksamheter som bedrivs på en modern avfallsanläggning. Även erfarenhetsutbyte och utveckling av kontaktnät är viktiga inslag. Kursen har tidigare kallats ”Grundkurs i deponering”.

Innehåll

Dag 1 inriktas framförallt på driften av avfallsanläggningar:
• Tillstånd och verksamheter på en avfallsanläggning
• Klassning av avfall och deponier (deponiklasser)
• Mottagning av avfall (mottagningskriterier, karakterisering, dokumentation, rutiner, skatt på avfall)
• Hantering av avfall (sortering, lagring, brandsäkerhet)
• Deponering av avfall och sluttäckning (tekniska krav, daglig drift)
• Kontroll och uppföljning (egenkontroll, rutiner, rapportering)
• Avfallsanläggningen ur ett marknadsmässigt perspektiv
• Arbetsmiljö på avfallsanläggningar

Dag 2 inriktas på hantering av lakvatten och hantering av deponigas samt praktisk drift på en avfallsanläggning. Dagen innefattar även ett studiebesök på en avfallsanläggning.

Mindre justeringar kan komma att ske i programmet.

Kursen behandlar inte biologisk behandling, avfallsförbränning, hantering och behandling av farligt avfall eller återvinningscentraler. Dessa ämnen tas upp på andra kurser och temadagar i Avfall Sveriges utbud av utbildningar, se Avfall Sveriges hemsida.

Målgrupp

Kursens målgrupp är främst nyanställd personal som arbetar på avfallsanläggningar. Kursen passar också för de som arbetat ett tag och vill fräscha upp sina kunskaper, samt för handläggare på myndigheter, konsulter och entreprenörer som arbetar med avfallsanläggningar.

Föreläsare

Fredrika Stranne, Avfall Sverige
Peter Flyhammar, SGI
Sami Serti, Citres
Erik Gaude, Jönköpings kommun
Maria Sundqvist, Kris och Hjärta
Peter Larsson, Sörab

Kontakt

Innehåll: Fredrika Stranne, tel: 040-35 66 24
Praktiska frågor: Petra Kvist Carlsson, tel: 040-35 66 03

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 7 oktober.

Plats och tid

Royal Park Hotel, Frösundaviks Allé 15 i Solna/Stockholm.
Kursen äger rum under två heldagar, den 8 november kl. 08.30 - 17.00 och den 9 november kl. 08.00 - 16.00.
Den gemensamma middagen den 8 november är frivillig och äger rum på hotellet.

Pris

Medlem: 9.500 kr
Övriga: 14.250 kr

Tillval, logi och middag: Logi 1.520:-/rum/natt och 2-rätters middag på hotellet den 8 november kostar 415:-/person. Tillvalen är frivilliga och ska anmälas i samband med kursanmälan.

Priser exklusive moms.

Myndigheter och liknande deltar till medlemspris. Dokumentation, lunch och två fika per dag ingår under kursen.

  • Typ: Kurs
  • Plats: Fysisk
  • Ort: Stockholm
  • Tillgänglighet: Lediga platser
  • Extern signup form: Anmäl dig här
  • Taggar: Deponering, Avfallsanläggningar
Fredrika Stranne

KONTAKT

Fredrika Stranne

Rådgivare för deponerings- och avfallsanläggningar

Petra Kvist Karlsson

KONTAKT

Petra Kvist Carlsson

Utbildningssamordnare