EU-parlamentet vill ge konsumenter rätt till reparation

Parlamentet har röstat igenom en resolution för att öka hållbarheten genom att främja återanvändning och reparation samt motarbeta metoder som förkortar produkters livslängd.

Riksdagshuset Stockholm

Uppdrag ska öka återvinningen

Mer plast ska materialåtervinnas och hanteringen av bioavfallet ska bli effektivare. Det är målet med de uppdrag som regeringen gett Naturvårdsverket.

Miljöstyrande avfallstaxa ger bättre sortering

Att låta de som sorterar sitt avfall bäst betala minst för sophämtningen ger i regel bra resultat. Men en miljöstyrande taxa kan även ge indirekta positiva effekter, visar en färsk rapport från Avfall Sverige.

Europa minskar avfallet – igen

I morgon går startskottet för 2020 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som ska inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande. Mellan den 21 och 29 november anordnas tusentals klimatsmarta aktiviteter runt om i Europa.

Ändrad förordning för enklare spårbarhet på plats

Den 12 november informerade Avfall Sverige om att regeringen hade beslutat om vissa lättnader kring kraven på spårbarhet av farligt avfall. Ändringarna har nu offentliggjorts och träder i kraft den 1 december 2020.

Biogastankning

Ny utredning om styrmedel för biodrivmedel

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att undersöka behovet av ytterligare styrmedel för att främja produktion av biodrivmedel med ny teknik. Biogas från avfallsrötning omfattas inte.

Returpapper dyrare än departementet räknat med

Avfall Sveriges höstmöte den 11–12 november bjöd på intensiv debatt om returpapper. Nya beräkningar visar också att kommunens kostnader blir betydligt högre än beräknat om de, så som föreslagits, ska överta ansvaret.

Nytt nummer av Avfall och Miljö ute nu!

Nu finns ett nytt nummer av tidningen Avfall och Miljö ute. Temat i detta nummer är rekrytering men du kan också läsa mer om biokol, återvinning av kärnkraftverk och cirkulära avtal.

Sluta blanda ihop mediepolitik med miljöpolitik - debatt i Altinget

I dag, 9 november, skriver hela Avfall Sveriges styrelse en debattartikel i Altinget om att regeringen är i full färd med att offra producentansvaret, en av de mest grundläggande principerna i miljöarbetet, för att rädda tidningarna och pappersindustrin.

Bidrag till det gemensamma skyltsystemet

Ett enhetligt system för att göra det lätt att sortera rätt är bra. Det menar Nordiska Ministerrådet och Naturvårdsverket som båda har beslutat att stödja det system som antagits av de nordiska länderna. Nu kan fler länder få tillgång till det.


Skriv ut:

Datum