Här blir slam till biokol - utdrag från Avfall och Miljö

I skånska Hammenhög testas återvinning av åtråvärd fosfor från våra avlopp för att bli en näringsrik jordförbättrare.

Riksdagshuset Stockholm

Pappersproducenterna slipper sitt ansvar

Trots massiv remisskritik beslutade regeringen idag att upphäva producentansvaret för returpapper. Istället läggs ansvaret för insamling och återvinning av gamla dagstidningar, reklamblad och andra trycksaker på kommunerna. Hushållen och kommunerna kommer att få betala, men...

möbler byggmaterial

EU kan få skärpt klimatmål

Senast 2030 ska nettoutsläppen av växthusgaser ha minskat med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivåer. Det föreslår EU:s miljöråd inför slutförhandlingarna om en klimatlag. De gör också ett inspel till kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi.

Cirkulär riktning i framtidens forskning

Den 17 december presenterade regeringen mandatperiodens forsknings- och innovationsproposition. Via strategisk forskning och innovation ska samhällets utmaningar mötas, framför allt vad gäller klimat och miljö, hälsa och välfärd, digitalisering, kompetensförsörjning och arbetsliv...

Så föreslås engångsplasten minska

En utredning för att införa EU:s direktiv om engångsplast vill se produkter som är enklare att återvinna och ställa krav på återvunna material vid nyproduktion. Men även återbruk vid take away och förbud mot onödiga plastprodukter finns bland förslagen.

Energi ur avfall bör ses som grön investering

EU:s taxonomi tar inte hänsyn till de miljövinster som energiåtervinning och biogasproduktion av avfall medför, skriver Avfall Sverige till regeringen.

Producentansvar på textil glömmer bort kommunerna

Nu har regeringens utredare presenterat sitt förslag till vad som kallas Europas första cirkulära producentansvar för textil. Men ersättning för kommunernas insatser regleras inte.

svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Undvik skatt på deponigas, ansök före årsskiftet

Från 1 jan 2021 krävs att deponigas för värmeproduktion omfattas av ett anläggningsbesked för att få skattebefrielse. De som inte redan har ansökt om ett anläggningsbesked bör därför göra det omedelbart.


Skriv ut:

Datum