Rapporter & utveckling

Ansökningsprocessen

Här kan du följa ansökningsprocessens olika steg, från inskickad ansökan till slutbesked om beviljad eller avslagen ansökan.