Rapporter & utveckling

För dig som driver ett Avfall Sverige-projekt

Innan projektstart upprättas ett avtal med Avfall Sverige. Till avtalet finns kontraktsbestämmelser som det är viktigt att projektgenomföraren läser noga. Här kan du läsa kontraktbestämmelserna.

I kontraktsbestämmelserna regleras bland annat projektstyrning, progressrapportering, slutrapportering, slutgodkännande samt kommunikation/spridning av projektresultatet. Om rapporter ska publiceras finns det också tydliga anvisningar om rapportens disposition och innehåll. Det ingår även att ta lämna in en Powerpoint-presentation med de viktigaste slutsatserna från projektet.  

Senast uppdaterad - 2022-08-17