2014:U09/Vägledning till konstruktion av avfallstaxa

  • Pris: 300

Rapporten ”Konstruktion av avfallstaxa” (Avfall Sverige rapport U 2008:18) har utgjort en vägledning för kommunerna för att ta fram nya avfallstaxor. Sedan rapporten skrevs har behovet av vägledning ökat bland annat med avseende på taxekonstruktion för andra insamlingssystem än vanliga kärl, exempelvis sopsug, fyrfackskärl och optisk sortering.

Uppdateringen i och med denna rapport har främst sin grund i nya insamlingslösningar och nya juridiska förutsättningar. Vissa moment kring arbetet med konstruktion av avfallstaxa har lagts till. För att göra rapporten mer användarvänlig har de vägledande delarna förtydligats. 

Slutligen har rapporten också anpassats till det uppdaterade upplägget för kursen i taxekonstruktion.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Rapporten ”Konstruktion av avfallstaxa” (Avfall Sverige rapport U 2008:18) har utgjort en vägledning för kommunerna för att ta fram nya avfallstaxor. Sedan rapporten skrevs har behovet av vägledning ökat bland annat med avseende på taxekonstruktion för andra insamlingssystem än vanliga kärl, exempelvis sopsug, fyrfackskärl och optisk sortering.

Uppdateringen i och med denna rapport har främst sin grund i nya insamlingslösningar och nya juridiska förutsättningar. Vissa moment kring arbetet med konstruktion av avfallstaxa har lagts till. För att göra rapporten mer användarvänlig har de vägledande delarna förtydligats. 

Slutligen har rapporten också anpassats till det uppdaterade upplägget för kursen i taxekonstruktion.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".