2015:17/Att kvalitetssäkra källsorterat matavfall

  • Pris: 300

Kvaliteten på matavfallet påverkar biogödseln och därmed möjligheten till återföring inom lantbruket. Därför redogörs i rapporten även för de krav som finns på insamlingssystemet vid certifiering av biogödsel, Certifierad Återvinning, samt då biogödsel återförs inom ekologiskt lantbruk. Även risken för driftstörningar i behandlingsanläggningen minskar avsevärt om matavfallet är rätt sorterat.

Denna rapport är en sammanställning av svenska kommuners erfarenheter av att arbeta med kvalitetssäkring av källsorterat matavfall. I rapporten har också samlats praktiska tips och vad man som kommun bör tänka på avseende förebyggande arbete, kontroll och återkoppling. Detta finns också översiktligt sammanställt i checklistor.

För att uppnå en bra kvalitet krävs en aktiv kvalitetssäkring i insamlingsledet. Genom att hålla systemet levande motiveras hushåll och verksamheter att källsortera. Detta bidrar samtidigt till att större andel av matavfallet kan samlas in separat för biologisk återvinning.

Ambitionen är dels att rapporten ska ge verktyg och inspiration till kommuner som står i startgroparna och ska införa ett insamlingssystem för matavfall, men även till de som vill utveckla och förbättra sitt kvalitetsarbete.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Kvaliteten på matavfallet påverkar biogödseln och därmed möjligheten till återföring inom lantbruket. Därför redogörs i rapporten även för de krav som finns på insamlingssystemet vid certifiering av biogödsel, Certifierad Återvinning, samt då biogödsel återförs inom ekologiskt lantbruk. Även risken för driftstörningar i behandlingsanläggningen minskar avsevärt om matavfallet är rätt sorterat.

Denna rapport är en sammanställning av svenska kommuners erfarenheter av att arbeta med kvalitetssäkring av källsorterat matavfall. I rapporten har också samlats praktiska tips och vad man som kommun bör tänka på avseende förebyggande arbete, kontroll och återkoppling. Detta finns också översiktligt sammanställt i checklistor.

För att uppnå en bra kvalitet krävs en aktiv kvalitetssäkring i insamlingsledet. Genom att hålla systemet levande motiveras hushåll och verksamheter att källsortera. Detta bidrar samtidigt till att större andel av matavfallet kan samlas in separat för biologisk återvinning.

Ambitionen är dels att rapporten ska ge verktyg och inspiration till kommuner som står i startgroparna och ska införa ett insamlingssystem för matavfall, men även till de som vill utveckla och förbättra sitt kvalitetsarbete.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2022-09-19