2016:17/Handbok metanmätningar. Revidering 2016

  • Pris: 300

2011 publicerades ”Handbok för metanmätningar” (Avfall Sverige rapport B2011:01) som idag är ett viktigt dokument för beräkning och mätning av metanemissioner från svenska biogasanläggningar. Det hänvisas till denna rapport från den svenska gasbranschens beräkningsverktyg för hållbarhetskriterier samt vid mätningar som genomförs inom Avfall Sveriges system frivilligt åtagande – inventering av utsläpp från biogas- och uppgraderingsanläggningar. Sedan 2011 har det genomförts ett flertal studier i Sverige för att utveckla och förbättra metoderna som används för mätning av metanemissioner. Det finns därför anledning att uppdatera handboken med den senaste kunskapen och tekniken för mätning av metanemissioner.

I biogasanläggningar, där det sker biologisk behandling av organiskt material genom anaerob nedbrytning, samt vid uppgradering av biogas till fordonsbränslekvalitet, kan det uppstå utsläpp till luft i olika delar av systemet. Det finns framförallt fyra skäl till varför dessa utsläpp ska minimeras. Dessa är säkerhet, miljö, närmiljö och ekonomi.  

I denna handbok samlas erfarenheter från flera års arbete med mätning av metanutsläpp från biogas- och uppgraderingsanläggningar. Detta arbete har i huvudsak utförts inom ramen för Avfall Sveriges system Egenkontroll metanutsläpp – Frivilligt åtagande.

Syftet med handboken är att standardisera metoder och tillvägagångssätt då metanmätningar utförs, så att resultaten blir jämförbara mellan olika utförare. Den huvudsakliga målgruppen med handboken är mätkonsulter som utför sådana mätningar.

Beräkningsmallar i Excel är en del av handboken, vilket ytterligare bidrar till att mätningarna utvärderas på ett standardiserat sätt. Handboken innehåller ett flertal exempel, som beräknats i de medföljande Excel-mallarna.

Handboken innehåller också ett kapitel som i huvudsak riktar sig till anläggningspersonal, där genomförandet av noggrann läcksökning beskrivs, samt där det finns tips om ett system med så kallade mellanliggande kontroller för att upptäcka läckor i tid.

Detta är utgåva 2 av handboken, där såväl själva handboken som de tillhörande beräkningsmallarna i Excel har genomgått stora revisioner.

För närvarande går det inte att ladda ner de beräkningsmallar (excel-filer) som hör till rapport "2016:17 Handbok metanmätningar". Vänligen kontakta rådgivaren för biologisk återvinning om du önskar dessa mallar.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


2011 publicerades ”Handbok för metanmätningar” (Avfall Sverige rapport B2011:01) som idag är ett viktigt dokument för beräkning och mätning av metanemissioner från svenska biogasanläggningar. Det hänvisas till denna rapport från den svenska gasbranschens beräkningsverktyg för hållbarhetskriterier samt vid mätningar som genomförs inom Avfall Sveriges system frivilligt åtagande – inventering av utsläpp från biogas- och uppgraderingsanläggningar. Sedan 2011 har det genomförts ett flertal studier i Sverige för att utveckla och förbättra metoderna som används för mätning av metanemissioner. Det finns därför anledning att uppdatera handboken med den senaste kunskapen och tekniken för mätning av metanemissioner.

I biogasanläggningar, där det sker biologisk behandling av organiskt material genom anaerob nedbrytning, samt vid uppgradering av biogas till fordonsbränslekvalitet, kan det uppstå utsläpp till luft i olika delar av systemet. Det finns framförallt fyra skäl till varför dessa utsläpp ska minimeras. Dessa är säkerhet, miljö, närmiljö och ekonomi.  

I denna handbok samlas erfarenheter från flera års arbete med mätning av metanutsläpp från biogas- och uppgraderingsanläggningar. Detta arbete har i huvudsak utförts inom ramen för Avfall Sveriges system Egenkontroll metanutsläpp – Frivilligt åtagande.

Syftet med handboken är att standardisera metoder och tillvägagångssätt då metanmätningar utförs, så att resultaten blir jämförbara mellan olika utförare. Den huvudsakliga målgruppen med handboken är mätkonsulter som utför sådana mätningar.

Beräkningsmallar i Excel är en del av handboken, vilket ytterligare bidrar till att mätningarna utvärderas på ett standardiserat sätt. Handboken innehåller ett flertal exempel, som beräknats i de medföljande Excel-mallarna.

Handboken innehåller också ett kapitel som i huvudsak riktar sig till anläggningspersonal, där genomförandet av noggrann läcksökning beskrivs, samt där det finns tips om ett system med så kallade mellanliggande kontroller för att upptäcka läckor i tid.

Detta är utgåva 2 av handboken, där såväl själva handboken som de tillhörande beräkningsmallarna i Excel har genomgått stora revisioner.

För närvarande går det inte att ladda ner de beräkningsmallar (excel-filer) som hör till rapport "2016:17 Handbok metanmätningar". Vänligen kontakta rådgivaren för biologisk återvinning om du önskar dessa mallar.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2022-09-15