2018:14/Marknaden för biokol i Sverige

 • Författare: Sara Andersson, 2050 Consulting
 • Pris: 300

Trots många användningsområden är marknaden för biokol i Sverige ännu relativt outforskad. Nuvarande politiska styrmedel skapar ingen betalningsvilja för biokol som kolsänka. Den enda, relativt sett, större marknaden för biokol idag är som jordförbättringsmedel. Övriga användningsområden bedöms kunna komma att utvecklas under de kommande tio åren och betalningsviljan är i dagsläget svårbedömd. Baserat på studien rekommenderas flera åtgärder för att utveckla denna marknad.

De senaste årens ökande intresse för biokol är inte minst kopplat till dess klimatnyttor och möjligheter att skapa kolsänkor. Nyttan med biokol är dock mångfacetterad och utöver biokolets nytta som kolsänka finns flertalet andra betydande nyttor.

Trots många användningsområden är marknaden för biokol i Sverige ännu relativt outforskad och syftet med denna marknadsstudie har därför varit att undersöka marknaden för biokol och specifikt betalningsviljan inom fem användningsområden; jordförbättringsmedel, fyllnadsmedel i betong, inom lantbruket, som filtermaterial samt som tillsats i djurfoder. Denna rapport är en syntes av fem underlagsrapporter, en för varje område.

Nuvarande politiska styrmedel skapar ingen betalningsvilja för biokol som kolsänka. Betalningsviljan i denna studie har därför försökt kvantifieras med olika metoder beroende på användningsområde och har i stor utsträckning baserats på dagens betalningsvilja för den produkt eller material som biokolet förväntas kunna ersätta i respektive applikation.

Kontakter med aktörer på marknaden kopplat till de olika användningsområdena för biokol visar att kunskapen om nyttorna med biokol fortfarande är begränsade. Endast kopplat till användningen av biokol som jordförbättringsmedel bedöms det idag finnas viss kunskap. Baserat på studien rekommenderas bland annat följande åtgärder för att utveckla marknaden för biokol.

 • Utred möjligheterna att få kompensation för kolsänkor genom ekonomiska styrmedel.
 • Utred möjligheterna att få biokol godkänt inom ekologiskt jordbruk och som djurfoder.
 • Initiera forskningsprojekt om biokolets nyttor inom olika användningsområden.
 • Genomför tester med biokol i olika applikationer för att studera egenskaper och effekter.
 • Utveckla produkter som passar till de olika användningsområdena.
 • Utforma lättillgänglig information på respektive användningsområde för att kunderna ska förstå biokolets nyttor.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Trots många användningsområden är marknaden för biokol i Sverige ännu relativt outforskad. Nuvarande politiska styrmedel skapar ingen betalningsvilja för biokol som kolsänka. Den enda, relativt sett, större marknaden för biokol idag är som jordförbättringsmedel. Övriga användningsområden bedöms kunna komma att utvecklas under de kommande tio åren och betalningsviljan är i dagsläget svårbedömd. Baserat på studien rekommenderas flera åtgärder för att utveckla denna marknad.

De senaste årens ökande intresse för biokol är inte minst kopplat till dess klimatnyttor och möjligheter att skapa kolsänkor. Nyttan med biokol är dock mångfacetterad och utöver biokolets nytta som kolsänka finns flertalet andra betydande nyttor.

Trots många användningsområden är marknaden för biokol i Sverige ännu relativt outforskad och syftet med denna marknadsstudie har därför varit att undersöka marknaden för biokol och specifikt betalningsviljan inom fem användningsområden; jordförbättringsmedel, fyllnadsmedel i betong, inom lantbruket, som filtermaterial samt som tillsats i djurfoder. Denna rapport är en syntes av fem underlagsrapporter, en för varje område.

Nuvarande politiska styrmedel skapar ingen betalningsvilja för biokol som kolsänka. Betalningsviljan i denna studie har därför försökt kvantifieras med olika metoder beroende på användningsområde och har i stor utsträckning baserats på dagens betalningsvilja för den produkt eller material som biokolet förväntas kunna ersätta i respektive applikation.

Kontakter med aktörer på marknaden kopplat till de olika användningsområdena för biokol visar att kunskapen om nyttorna med biokol fortfarande är begränsade. Endast kopplat till användningen av biokol som jordförbättringsmedel bedöms det idag finnas viss kunskap. Baserat på studien rekommenderas bland annat följande åtgärder för att utveckla marknaden för biokol.

 • Utred möjligheterna att få kompensation för kolsänkor genom ekonomiska styrmedel.
 • Utred möjligheterna att få biokol godkänt inom ekologiskt jordbruk och som djurfoder.
 • Initiera forskningsprojekt om biokolets nyttor inom olika användningsområden.
 • Genomför tester med biokol i olika applikationer för att studera egenskaper och effekter.
 • Utveckla produkter som passar till de olika användningsområdena.
 • Utforma lättillgänglig information på respektive användningsområde för att kunderna ska förstå biokolets nyttor.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2022-09-14