2022:05/Handbok för att minska plastavfall till energiåtervinning

  • Pris: 300

Färdplanen för en fossilfri uppvärmningsbransch innehåller en rad åtaganden för parterna som signerat den. Bland annat åtar sig kommuner, energibolag och fastighetsägare att arbeta för att minska hur mycket plastavfall som skickas till energiåtervinning, då det är en av de största källorna till fossila utsläpp från fjärrvärmesektorn. Plastavfall uppkommer i slutet av en komplex värdekedja, och problemet kan inte lösas enbart genom åtgärder i dess sista led. Åtgärder måste vidtas i alla led av värdekedjan, även av producenter, men det är också viktigt att kommuner, fastighetsägare och energiåtervinnare arbetar inom de områden de har rådighet över för att vara en del av lösningen. 

Den här rapporten innehåller en rad uppslag på kommunikativa, operativa och strategiska insatser som värmemarknadens aktörer kan vidta för att reducera hur mycket plast som går till energiåtervinning, och den har tagits fram i ett gemensamt utvecklingsprojekt. Vi hoppas att den kan leda till att detta samarbete fördjupas och utvidgas, och i förlängningen till framsteg i arbetet med att göra energiåtervinningen fossilfri.

Projektet har letts av Profu och har delfinansierats av Avfall Sveriges energiåtervinningssatsning.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Färdplanen för en fossilfri uppvärmningsbransch innehåller en rad åtaganden för parterna som signerat den. Bland annat åtar sig kommuner, energibolag och fastighetsägare att arbeta för att minska hur mycket plastavfall som skickas till energiåtervinning, då det är en av de största källorna till fossila utsläpp från fjärrvärmesektorn. Plastavfall uppkommer i slutet av en komplex värdekedja, och problemet kan inte lösas enbart genom åtgärder i dess sista led. Åtgärder måste vidtas i alla led av värdekedjan, även av producenter, men det är också viktigt att kommuner, fastighetsägare och energiåtervinnare arbetar inom de områden de har rådighet över för att vara en del av lösningen. 

Den här rapporten innehåller en rad uppslag på kommunikativa, operativa och strategiska insatser som värmemarknadens aktörer kan vidta för att reducera hur mycket plast som går till energiåtervinning, och den har tagits fram i ett gemensamt utvecklingsprojekt. Vi hoppas att den kan leda till att detta samarbete fördjupas och utvidgas, och i förlängningen till framsteg i arbetet med att göra energiåtervinningen fossilfri.

Projektet har letts av Profu och har delfinansierats av Avfall Sveriges energiåtervinningssatsning.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2022-09-14