2023:06/Kommunernas ansvar och roll i framtidens avfallshantering, reviderad version hösten 2022

  • Författare: Erik Herngren och Olivier Rostang, Kairos Future
  • Antal sidor: 65
  • Pris: 300

Avfallshanteringen befinner sig i ständig utveckling. Ibland drivs utvecklingen inifrån branschen/sektorn medan det andra gånger är förändringar i omvärlden som driver på. På senare år har olika yttre krafter fått en större betydelse, t ex alltmer ambitiösa hållbarhetssatsningar med större inslag av cirkulära lösningar, en tillvaro alltmer präglad av den digitala utvecklingen samt på senare tid en allmän oro i världen med pandemieffekter, nya ekonomiska villkor och en ökad geopolitisk oro. Detta påverkar i hög grad branschens förutsättningar.

  • Vad betyder detta för Avfall Sveriges medlemmar; kommuner och kommunala bolag?

  • Hur påverkas associerade medlemmar och företag?

  • Hur kan man orientera sig i omställningen?

Detta och andra funderingar låg bakom Avfall Sveriges beslut att tillsammans med Kairos Future 2018 ta fram en trendanalys med ambitionen att vara ett konkret stöd för medlemmarna. Utgångspunkten var då att analysera hur utvecklingen kunde komma att se ut avseende kommunernas roll och ansvar inom framtidens avfallshantering på tio års sikt, dvs mot 2030.

Rapporten från 2018 har nu uppdaterats av Kairos Future. Det är denna uppdaterade rapport du har framför dig. Trenderna från 2018 har uppdaterats och aktualiserats. Många trender har förstärkts, dvs de har fortsatt växa i styrka och inflytande medan andra trender har tillkommit. En del trender från 2018 bedöms inte längre var lika relevanta och har därför lyft ur rapporten.

Till den uppdaterade rapporten har även lagts ett par enkla arbetsmaterial som underlättar användandet av rapporten i ett praktiskt arbete. Rapporten kan därför läsas som en trendrapport som ger en helhetsbelysning över de mest centrala förändringarna för den som vill skaffa sig en samlad överblick men den kan också användas som ett underlag och stöd för den som vill driva egna workshops där de framtida yttre förutsättningarna för verksamheten behöver uppmärksammas.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner rapporten. Om du inte är medlem kan du beställa rapporten under fliken "Beställ".


Avfallshanteringen befinner sig i ständig utveckling. Ibland drivs utvecklingen inifrån branschen/sektorn medan det andra gånger är förändringar i omvärlden som driver på. På senare år har olika yttre krafter fått en större betydelse, t ex alltmer ambitiösa hållbarhetssatsningar med större inslag av cirkulära lösningar, en tillvaro alltmer präglad av den digitala utvecklingen samt på senare tid en allmän oro i världen med pandemieffekter, nya ekonomiska villkor och en ökad geopolitisk oro. Detta påverkar i hög grad branschens förutsättningar.

  • Vad betyder detta för Avfall Sveriges medlemmar; kommuner och kommunala bolag?

  • Hur påverkas associerade medlemmar och företag?

  • Hur kan man orientera sig i omställningen?

Detta och andra funderingar låg bakom Avfall Sveriges beslut att tillsammans med Kairos Future 2018 ta fram en trendanalys med ambitionen att vara ett konkret stöd för medlemmarna. Utgångspunkten var då att analysera hur utvecklingen kunde komma att se ut avseende kommunernas roll och ansvar inom framtidens avfallshantering på tio års sikt, dvs mot 2030.

Rapporten från 2018 har nu uppdaterats av Kairos Future. Det är denna uppdaterade rapport du har framför dig. Trenderna från 2018 har uppdaterats och aktualiserats. Många trender har förstärkts, dvs de har fortsatt växa i styrka och inflytande medan andra trender har tillkommit. En del trender från 2018 bedöms inte längre var lika relevanta och har därför lyft ur rapporten.

Till den uppdaterade rapporten har även lagts ett par enkla arbetsmaterial som underlättar användandet av rapporten i ett praktiskt arbete. Rapporten kan därför läsas som en trendrapport som ger en helhetsbelysning över de mest centrala förändringarna för den som vill skaffa sig en samlad överblick men den kan också användas som ett underlag och stöd för den som vill driva egna workshops där de framtida yttre förutsättningarna för verksamheten behöver uppmärksammas.

Du måste vara medlem för att kunna ladda ner presentationer. Om du inte är medlem kan du beställa presentationer under fliken "Beställ".


Senast uppdaterad - 2023-03-13