2023-09-06

Danmark är 4 % cirkulärt

The Circularity Gap Report för Danmark visar att landets konsumtion är tre gånger högre än vad som beräknas vara hållbart. 

En orsak till Danmarks låga cirkularitet är att mycket material är låst i bland annat byggnader, infrastruktur och fordon. 

Fem scenarier visar på de möjligheter som finns i omställningen till en mer cirkulär ekonomi: återvinningen skulle kunna öka från 4 till 7,6 procent, något över det globala genomsnittet på 7,2 procent. 

En svensk version av Circularity Gap Report finns sedan tidigare, som visar att bara 3,4 procent av de material som tas ut återvinns. Den förhållandevis stora gruvdriften ses som en orsak till det låga resultatet. 

Den första Circularity GAP Report publicerades 2018 inför det årliga mötet i Davos för World Economic Forum.   

 

The Circularity GAP Report Denmark

Senast uppdaterad - 2023-09-22

Fler nyheter

Textil:Kläder

2023-11-08

Producentansvar för textil välkomnas

EU-kommissionen har lämnat förslag till revidering av avfallsdirektivet, bland annat med förslag om ett producentansvar för textil och mål för minskad…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-11-20

Avtalsunderlag för omlastning av förpackningar

Avfall Sverige har nu kommit överens med de två producentansvarsorganisationerna FTI och TMR angående ett avtalsunderlag för omlastning av förpackning…

Läs mer
Möbler Grovavfall

2024-02-19

Vidgade vyer krävs för att nå återvinningsmålen

Fokusera uppströms, men också på verksamhetsavfallet. Det är Avfall Sveriges budskap i remissvaret på Naturvårdsverkets regeringsuppdrag, där de ger f…

Läs mer
Lustgastuber I Soprum Foto Andreas Bjäre

2024-03-26

Tryggare utan lustgas

Regeringens utredare föreslår begränsningar i försäljningen av lustgas för att förhindra att den används i berusningssyfte.

Läs mer
Plockanalys Tecknad

2024-04-02

Vänta med plockanalyser

Avfall Sverige kvalitetssäkrar nu sin manual för plockanalyser av mat- och restavfall. Kommuner rekommenderas därför att invänta det färdiga dokumente…

Läs mer
Trädgårdsavfall Eldas

2024-04-11

Sluteldat med trädgårdens löv och ris?

Det har i media rapporterats om att det är olagligt att elda löv, ris och annat trädgårdsavfall på den egna tomten. Även möjligheten att ha en majbras…

Läs mer