2023-09-06

Danmark är 4 % cirkulärt

The Circularity Gap Report för Danmark visar att landets konsumtion är tre gånger högre än vad som beräknas vara hållbart. 

En orsak till Danmarks låga cirkularitet är att mycket material är låst i bland annat byggnader, infrastruktur och fordon. 

Fem scenarier visar på de möjligheter som finns i omställningen till en mer cirkulär ekonomi: återvinningen skulle kunna öka från 4 till 7,6 procent, något över det globala genomsnittet på 7,2 procent. 

En svensk version av Circularity Gap Report finns sedan tidigare, som visar att bara 3,4 procent av de material som tas ut återvinns. Den förhållandevis stora gruvdriften ses som en orsak till det låga resultatet. 

Den första Circularity GAP Report publicerades 2018 inför det årliga mötet i Davos för World Economic Forum.   

 

The Circularity GAP Report Denmark

Senast uppdaterad - 2023-09-22

Fler nyheter

Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Källsortering, Tyskland

2023-06-13

”De flesta EU-länder missar återvinningsmålen”

En ny rapport från EU-kommissionen varnar för att 18 av de 27 medlemsländerna inte kommer att klara de mål för materialåtervinning som satts för 2025,…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-06-27

Regeringen förlänger stöd för gödselgas

Det blir ett stöd motsvarande gödselgasstödet även under det sista kvartalet 2023, meddelar regeringen idag. De flaggar också för att ett stöd även un…

Läs mer
SAH Nyhet

2023-06-30

Här är Svensk avfallshantering 2022

Avfall Sveriges statistik över hushållsavfall i Sverige 2022 visar att mängden uppgick till 4,7 miljoner ton, vilket motsvarar 449 kg per person. Det…

Läs mer
Almedalen

2023-06-30

Almedalen: Nytt insamlingssystem, plast och beredskap

Tre egna seminarier och ytterligare en handfull där Avfall Sverige deltog – det är facit efter årets Almedalsvecka. Störst uppmärksamhet fick frågan o…

Läs mer
Low 1688643599

2023-07-06

EU-förslag om textil samt skärpta mål för matavfall

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag kring revidering av det befintliga ramdirektivet för avfall, med fokus på textilier och matsvinn.…

Läs mer